Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact


Ürün Bilgisi

Product Information

Yayıncı
Publisher

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ankara University, Faculty of Agriculture

Sahibi (AÜZF Adına )
Owner (On behalf of AUZF)

Prof. Dr. Ergin DURSUN, Dean (Dekan)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Editor-in-Chief
Prof.Dr. Ayten NAMLI
Yayın Ünitesi Sorumlusu
In Charge of Publication Unit
Zir. Müh. Asım GÖKKAYA

Dergi Yönetimi

Journal Administrator

Öğr. Gör. Mücahit ŞAR

 

Web Sayfası Koordinatörü

Web Page Coordinator

Öğr. Gör. Murat KÖSEÇAVUŞ
Yayın Dili
Language

İngilizce
English

Yayın Aralığı
Frequency

Yılda dört kez yayınlanır
Published four times a year

Yayın Türü
Type of Publication

Hakemli yaygın süreli yayım
Double-blind peer-reviewed, widely distributed perodical

Tarandığı İndeksler
Indexed and Abstracted in

Science Citation Index Expanded (SCI-E)

ELSEVIER-Scobus

TÜBİTAK-ULAKBİM

CAB International

FAO AGRIS/CARIS


  Yönetim Yeri Adresi

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi
06110 Dışkapı Ankara-TÜRKiYE


Telefon : +90 (312) 596 14 24
Belge geçer: +90 (312) 317 67 24
E-posta: tbdeditor@ankara.edu.tr


http://www.agri.ankara.edu.tr/dergi
adresinden dergiye ilişkin bilgliere ve makalelerin tam metnine ulaşılabilir.

Management Address

Journal of Agricultural Sciences
Ankara University Faculty of Agriculture
Publication Department
06110 Dışkapı Ankara-TÜRKİYE


Telephone : +90 (312) 596 14 24
Fax : +90 (312) 317 67 24
E-mail: tbdeditor@ankara.edu.tr


Instructions for authors and all articles in
this journal can be reached at

http://www.agri.ankara.edu.tr/journal

BANK ACOOUNT DETAIL:
The name of the payee: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Isletmesi
IBAN:TR95 0001 0007 9907 0640 9350 45
Address: Ankara University, Faculty of Agriculture, Ankara, Turkey
Name of the receiving bank: TC Ziraat Bankası
The bank's address: T.C. Ziraat Bankası Besevler Şubesi,Ankara, TURKEY
SWIFT number: TCZB TR2A


Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2018zfbim