2000, Volume: 6, Number: 1
Contents
ERDAL, İ., Farklı Tahıl Türlerinde Tane Fitin Asidi Konsantrasyonu ve Fitin Asidi/Çinko Oranları Üzerine Bazı Toprak Özelliklerinin Etkisi Abstract
GÜRBÜZ, B., N. ARSLAN and A. GÜMÜŞÇÜ, Seçilmiş Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlarında Verim Ögeleri Arası Korelasyon ve Path Analizi Abstract
SAVAŞ, T. and H. E. ŞAMLI, Tavuklarda Agresyon ile Sosyal Hiyerarşinin Yumurta Verimi ve Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi Abstract
KAYABAŞI, N. and F. ÖLMEZ, Elma Yapraklarından Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslık Değerleri Abstract
GEZER, İ. and M. GÜNER, Kayısı Hasadında Kablolu ve Eksantrik Silkeleyici Kelepçe Bağlantı Noktasının Hasat Etkinliğine Olan Etkisinin Belirlenmesi Abstract
KENDİR, H., Nohut Mürdümüğü (Lathyrus cicera L.) Hatlarında Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikler Abstract
ERPUL, G. and M. ÇANGA, Doğal Yağışların Laboratuvar Tipi Yapay Yağışlar İle Karşılaştırılması Abstract
ÖZKAN M. M. and T. KESİCİ, Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığa Göre Seleksiyonun Döl Verimine Etkileri Abstract
KAYA, C., D. HIGGS and A. BURTON, Su Kültüründe Yetistirilen Domates (Lycopersicon esculentum) Fidelerinin Çinko Dozlari İle Fosfor Beslenmesi/Fosfataz Enzim Aktivitesi Arasindaki İliski Abstract

ÖCALAN, N. and İ. GİRGİN, Ankara-Ayaş ilçesi Bayram Köyü Tarım işletmelerinde Yapıların Analizi Abstract

GÜLER, M., Farklı Yetişme Dönemlerinde Uygulanan 2,4 D'nin Ekmeklik Buğdayın (Triticum aestivum L.) Tane Verimine Etkisi Abstract
TABAN, S., Y. OKAY and B. KUNTER, Değişik Dönem ve Dozlarda Uygulanan Yaprak Gübresinin Çay Bitkisi Yaprağının Kalite ve Mineral Madde İçerikleri Üzerine Etkisi Abstract
DEMİR, N., S. PULATSÜ and H. ÇAMDEVİREN, Kurtboğazı Baraj Gölünün Mavi-Yeşil Alg (Cyanobacteria) Biyomasının Tahminine Yönelik Modeller Abstract
YÜREKLİ, K. and F. ÖZTÜRK, Tokat-Uğrak Havzasında Erozyona Sebep Olan Yağmurların İncelenmesi Abstract
COŞKUN, B. and C. ÖZARSLAN, Bir İşletme Örneğinde Optimal Bitkisel Üretim Deseninin ve Uygun Ekipman Setinin Belirlenmesi Abstract
BAŞPINAR, E. and F. GÜRBÜZ, Grup İçi Korelasyon Katsayısının Örnekleme Dağılımı Abstract
YURTSEVEN, E., C. KÜTÜK, K. DEMİR, A. ÖZTÜRK and M. PARLAK, Turp (Raphanus sativus, L.) Bitkisinde Sulama Suyu Tuzluluğu ve Ca/Mg Oranı Uygulamaları: II. Bitki Biokütle ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi Abstract
BOZKURT, M. A. and İ. KARAÇAL, Farklı Azotlu Gübre Doz ve Formlarının Ayçiçeğinde Besin Elementi İçeriğine Etkileri Abstract
SAÇILIK, K. and R. ÖZTÜRK, Biçim Özelliklerine Göre Patatesin Hava Akımına Gösterdiği Direncin Belirlenmesi Abstract
ÖZTÜRK, İ. and A. AKSOY, Kantaron (Hyperıcum trıquetrıfolıum Turra) Bitkisinden Elde Edilen Renkler Ve Bu Renklerin Yün Halı İplikleri Üzerindeki Işık Ve Yıkama Haslıkları Abstract
BAŞPINAR, E. and F. GÜRBÜZ, Normal, Beta, Gamma (?2) ve Weibull Dağılımlarının İkili Kombinasyonlarından Alınan Değişik Örnek Genişliğindeki Örneklerin Karşılaştırlmasında Testin Gücü Abstract
Abstracts
 

2000, 6 (1), 1-6
The Effect of Some Soil Properties on Grain Phytic Acid Concentration and Phytic Acid/Zinc Ratio in Different Cereal Species
(Turkish)

İbrahim ERDAL
Yüzüncü Yıl Üniversity, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science-Van

This study was carried out to determine the effect of some soil properties on grain phytic acid and phytic acid/zinc ratio in two different regions (Konya and Eskişehir). In order to see the effect of Zn on grain Zn concentration and phytic acid/Zn ratio, 23 kg Zn/ hec. was applied to the soils. In both region, 10 bread (Kıraç-66, Bolal, Gerek-79, Atay-85, ES-14, Gün-91, Kırkpınar, Kate-a, Bezostaja, BDME-10) and 2 durum (Kunduru, Kızıltan) wheats and 10 barley (Tokak, Cumhuriyet, Hamidiye, Erginel, Obruk, Anadolu, Bülbül, Yasevi, YEA-1868, Tarm-92) genotypes were used. In order to see the effect of Zn on grain Zn concentration and phytic acid/Zn ratio, 23 kg Zn/ hec. was applied to the soils. Concentrations of P and FA and FA/Zn ratio of cereals grown in Eskişehir region, which has higher lime and lower available P, were lower than that of Konya. Depending on these results, it can be said that, bioavailability of Zn obtained from Eskişehir is higher.

Key Words: Soil phosphorus, lime, cereals, P concentration, phytic acid, Zn applicationtop

2000, 6 (1), 7-10
The Correlation and Path Analysis of Yield Components on Selected Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) Lines
(Turkish)

Bilal GÜRBÜZ, Neşet ARSLAN and Ahmet GÜMÜŞÇÜ
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy-Ankara

This study was conducted to determine relations between yield components in selected fenugreek lines at University of Ankara, Faculty of Agriculture, Field Crops Department in the years of 1995 and 1996. 36 fenugreek lines which developed by single plant selection were used as the study materials. The significant correlation was found between yield per plant with pod number and 1000 seed weight in both years. According to the path analysis, the direct effects of 1000 seed weight and pod number were important positively to yield per plant. The direct effect of plant height was negative. When the results of correlation and Path analysis are evaluated separately, some differences between years are seen.

Key Words: Fenugreek, Trigonella foenum-graecum, correlation, path analysis, seed yield per plant


top

2000, 6 (1), 11-15
Effects of Aggression and Social Hierarchy on Egg Production and Some Behaviour Traits in Laying Hens
(Turkish)

Türker SAVAŞ ve H. Ersin ŞAMLI
Trakya University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science-Tekirdağ

Recently, some investigations on increasing of the cannibalism with the aggressive behaviours in laying flocks have been reported by the researchers who are interested in avian genetics. Therefore, in this study, effects of aggression and social hierarchy on the egg production and behavioural activities (food intake, preening, sitting, standing, cage pecking, dustbatching and fearing) were investigated. Moreover, differences between genotypes used were also discussed in terms of those traits. Ten white layers (Lohmann LSL) and ten brown layers (H & N Brown Nick) were used. In the beginning of the study, ten dominant and ten recessive birds from each genotype were classified with respect to social hierarchy and in order to establishing of the social order, one dominant and one recessive bird selected from different genotypes were placed in the same cage. Effects of social hierarchy on all parameters were not significant (p>0.05). Egg production of the white layers (15.7±2.81) was lower than the brown layers (25.6±2.81) and differences between the groups were found to be significant (p<0.05). White layers were found to be more aggressive (p<0.05) and fear (p<0.001) than the brown layers. Results also showed that feeding behaviour of recessive bird was significantly affected by the aggressive pecking of dominant bird (R2=0.43; p<0.05).

Key Words: Aggression, behaviour, social hierarchy, egg production, layerstop

2000, 6 (1), 16-20
A Research on the Colours Obtained From Apple Leaves and some of Fastness Values
(Turkish)

Nuran KAYABAŞI ve Filiz ÖLMEZ
Ankara University, College of Home Economics-Ankara

In this research leaves of apple (Starking Delicious) were used in natural dying. Without mordant and pre-treating with mordant methods were applied by using apple leaves at ratio 100 % according to wool carpet yarns and total 50 dying processes were performed. As a result of dying processes, beige, cream, cumin, cooked apple colors and also yellow, brown and their tones etc. colors were obtained. It was found that color of ligt fastness, water drop fastness and abrasion of the colors were good.

Key Words: Apple, dye, vegetable dying, color fastnesses

top

2000, 6 (1), 21-24
Determination of the Effect of the Clamp Connection Point of Cable Shaker and Eccentric Shaker on the Harvesting Rate in the Harvest of Apricots
(Turkish)

İbrahim GEZER1 and Metin GÜNER2
İnönü University, Malatya Profession High Scholl-Malatya
2 Ankara University, Faculty of Agriculture Department of Agricultural Machinery-Ankara

Mass of fruit, attachment force of fruit from the limb, bending force, length of stem, amplitude, frequency, the point of clamp connection, the apparent stiffness and etc. are the factors that affect the detachment of fruits from the limb. In this study the effect of the clamp connection point of cable shaker and eccentric shaker on the harvesting rate in the harvest of apricot was investigated. At the end of the research it was seen that the clamp connection point affected the harvesting rate significantly. Harvesting rate varied from 65.00 % to 81,50 % for cable shaker and from 70,80 % to 100,00 % for eccentric shaker in respect of the clamp connection point. The most appropriate clamp connection point which provides enough harvesting rate was obtained as 60-70 cm for cable shaker and 60-100 cm for eccentric shaker.

Key Words: Apricot harvesting, Cable shaker, Eccentric shaker, Harvesting rate

 

top

2000, 6 (1), 25-31
Seed Yields and Some Plant Traits of Dwarf Chickling (Lathyrus cicera L.) Lines
(Turkish)

Hayrettin KENDİR
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy-Ankara

The area sown to forage that is one of the major feed source is not adequate in Turkey. Introducing new plants species and cultivars to farming system would help develop forage production. In this research 15 dwarf chickling lines obtained from different countries were tested for their seed yield and some agronomic characters in Ankara conditions over 2 years. The experiment was conducted at the experimental fields of Field Crops Department of Agricultural Faculty of Ankara University. In the study, average plant height and stem number varied between 52.63-72.75 cm, 5.90-10.80 while pod number per plant and first pod height varied between 8.00-15.25 and 20.40-29.00 cm, respectively. Pod length and seed number per pod were between 27.67-34.50 mm and 2.95-4.15. Biological yield, seed yield, harvest index were changed between 251.25-491.46 kg/da, 81.52-198.95 kg/da, 32.70-44.90%, respectively. It is also found that thousand seed weights were between 34.17-67.64 g. The lines used in the experiment needed 85.5-89.0 days to maturity. The results showed that dwarf chickling as a new species to Turkish agriculture has a potential to be grown in our farming system and Line 500, 570, 573, 575, 576 had superiority to the other lines.

Key Words: Dwarf chickling, seed yield, biological yield, harvest index, plant characteristics

top

2000, 6 (1), 32-35
Comparasion Of The Natural Rainfall With Laboratory Simulated Rainfall
(Turkish)

Günay ERPUL and Mustafa ÇANGA
Ankara Üniversity, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science-Ankara

In this study, a comparasion of simulated rainfall of a rainfall simulator constructed in the Research Laboratory of Soil Science Department, Agricultural Faculty of Ankara University, with the natural rainfall of Ankara Region were performed. Drop size and drop fall velocity which are the most important rainfall characteristics in determining rainfall erosivity were made use of. Kinetic energy (0.5 mV²), momentum (mV), kinetic energy per unit of drop impact-area (0.5 mV² / A) and momentum per unit drop impact-area (mV / A) were investigated as comparison parameters. For each parameter, a "relative erosivity" presenting the ratio of the erosivity of the simulated rainfall to that of natural rainfall was calculated. The percentage values obtained have shown that of parameters momentum and kinetic energy would be respectively the most suitable for the simulated rainfall to represent the natural rainfall which was more than 70 % generally. However, relative erosivities calculated by using both kinetic energy and momentum per unit of drop impact-area were mostly larger than 100 %, meaning, that the simulated rainfall excessively represented the natural rainfall. This excessiveness was ascribed to that uniform mean drop sizes of the simulated rainfall were much bigger than the median drop sizes of natural rainfall with identical intensities.

Key Words: Drop size, drop fall velocity, kinetic energy, momentumtop

2000, 6 (1), 36-39
Effects of Selection for Body Weight on Fitness in Japanese Quails
(Turkish)

M. Muhip ÖZKAN and Tahsin KESİCİ
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science-Ankara

The effect of selection for the fifth week body weight on fertility was investigated in the subgroups of Japanese quail lines. To determine the effect of selection on fitness until 5 weeks of age, the phenotypic correlations and path coefficients the body weight and total number of eggs set, rate of fertility, hatchability of fertile eggs and hatchability of eggs set were calculated. The results showed tnhat the antagonistic correlation between the body weight and fitness was not significant. The effects of direct and indirect factors and the number of offspring were also found not significant.

Key Words: Japonese quail, fitness, path coefficent selection.

top

2000, 6 (1), 40-43
Su Kültüründe Yetistirilen Domates (Lycopersicon esculentum) Fidelerinin Çinko Dozlari İle Fosfor Beslenmesi/Fosfataz Enzim Aktivitesi Arasindaki İliski
(İngilizce)

Cengiz KAYA1, David HIGGS2 ve Agneta BURTON2
1University of Harran, Agriculture Faculty, Horticulture Department-Şanlıurfa
2The University of Hertfordshire, Environmental Sciences, Collage Lane AL10 9AB,Hatfield, UK

Moneymaker domates (Lycopersicon esculentum) çeşidi, çinko dozlarına bağlı olarak yapraklardaki ve kökteki fosforla fosfataz enzimi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 25 günlük süreyle kontrollü ısıtmalı odalarda yetiştirilmiştir. Besin çözeltisine 0.05, 0.5, 1 ve 2 mg/l dozunda çinko ilave edilmiştir. 2 mg/l uygulaması diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında kuru ağırlıklarda azalmaya sebep olmuştur ancak kuru ağırlık bakımında diğer uygulamalar arasında önemli farklılık yoktur. Bitkideki çinko konsantrasyonu çinkonun artırılmasıyla artmış ve 2 mg/l çinko uygulamasıyla zararlı seviyeye çıkmıştır. Ancak yapraktaki P konsantrasyonu çinkonun artışıyla azalmış birlikte azalmalar olmuş ve fosfor, 2mg/l çinko uygulamasında yetersiz düzeye düşmüştür. Kökteki P seviyesi çinko konsantrasyonun artmasıyla birlikte artmıştır. Fosfataz enzim aktivitesi en yüksek düzeye 2 mg/l çinko dozunda ulaşmış, ancak enzim aktivitesi diğer uygulamalarda önemli derecede değişmemiştir

Anahtar Kelimeler: Domates, çinko,fosfataz, su kültürü ve fosfor


top

2000, 6 (1), 40-43
Relationship Between Zinc Supply and Phosphorus Nutrition/ Phosphatase Enzyme Activity in a Hydroponically Grown Tomato Seedlings (English)

Cengiz KAYA1, David HIGGS2 and Agneta BURTON2
1University of Harran, Agriculture Faculty, Horticulture Department-Şanlıurfa
2The University of Hertfordshire, Environmental Sciences, Collage Lane AL10 9AB,Hatfield, UK

Tomato (Lycopersicon esculentum) cv., Moneymaker, was grown hydroponically in controlled temperature (C.T.) room for 25 days to investigate relationships between phosphorus concentration in leaves and roots with phosphatase enzyme activity in relation to zinc supply. Zinc was added at concentrations of 0.05, 0.5, 1 and 2 mg/l in complete nutrient solution. The 2 mg/l zinc treatment resulted in a reduction in dry weights compared with other treatments, but there were no significant differences in dry weights of seedlings between the other treatments. Zinc concentration in the plant increased with increasing zinc supply and reached a detrimental level with 2 mg/l Zn. However, there were significant decreases in P concentration in the leaves with increasing Zn supply and this decreased to an inadequate level in 2 mg/l Zn treatment. Phosphorus concentration in root increased with increasing Zn supply. Phosphatase enzyme activity was highest in the highest zinc treatment, with no significant differences in the activity in the other treatments.

Key Words: Tomato, zinc, phosphatase, hydroponic and phosphorus

top

2000, 6 (1), 44-52
Analysis Of Farm Structures in Bayram Village Of Ayas-Ankara (Turkish)

Niyazi ÖCALAN1 ve İrfan GİRGİN2
1Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sulama Dairesi Başkanlığı
2Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Farm Structures and Irrigation-Ankara

In this study physical and environmental features were investigated and tried to find out existing situation of Ankara-Ayaş District Bayram village and agricultural farms. The average size of farmsteads depend on the farm size were found as 444.24 m2 for small farm group size and medium farm group size as 746.81 m2 and large farm group size as 510.31 m2. The main buildings in the farmsteads are the farmhouse, animal barns, strow and feed storages, shelters for machinery and equipments and woodshed. The average total built areas within the farmstead, depending on the farm size are determined in small farm group size as 170.42 m2, medium farm group size as 284.16 m2 and large farm group size as 196.02 m2 respectively. The area and volume adequacy of the farm structures were investigated in the farmsteads. According to the this results, farmhouses and animal barns were found adequate. But it was determined that other farm structures investigated have different inadequacy. There is no manure pits in any of the farm investigated. Dried manure is stored heap in the service yard. It was determined that all animal barns were closed tie-stall type and there were problems on the environmental requirements of the dairy cattle. According to calculations of the heat balance, inside environmental conditions were found inadequate and heat defiency in 59% and heat excess in 41% of the confired barns. Also moisture consandation were determined about 6% of animal barns. Concerning the animal barns sanitary conditions air circulation and natural ligthing were found insufficient.

Key Words: Rural settlement planning, farmstead planning, farm structures, building materials and elements.

top

2000, 6 (1), 53-57
The Effect of 2,4 D Applied at Various Growth Stages on Grain Yield of Common Wheat (Triticum aestivum L.) (Turkish)

Mustafa GÜLER
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agronomy-Ankara

This research was conducted to determine the effect of 2,4 D which was applied at various growth stages on grain yield of common wheat at Kenan Evren Research and Application Farm, Faculty of Agriculture, University of Ankara between 1994 and 1996. Bezostaja 1 cv. of common wheat was used in the study and 2,4 D (Isopropopylester) used as herbicide was applied at three leaf stage, fully tillered and beginning of heading at 150 cc/da dose. Also 0,4 and 8 kg/da N doses were applied with the herbicide. The results obtained from the research showed that herbicide treatment with the exceeding nitrogen doses affected grain yield significantly; but there were significant differences statistically among herbicide application times. The highest grain yield values were obtained from herbicide treatment of fully tillered stage in both two years; the herbicide treatments of three leaf stage and the beginning of heading followed it in turn.

Key Words: Common wheat (Triticum aestivum L.), nitrogen doses, grain yield, herbicide application time.

top

2000, 6 (1), 58-62
Effects of Foliar Fertilizer Applied Different Periods and Doses on Leaf Quality and Mineral Elements Concentrations of Tea Plants (Turkish)

Süleyman TABAN1, Yeşim OKAY2 and Burak KUNTER3
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science-Ankara
2 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture-Ankara
3 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Sarayköy -Ankara

The effects of foliar fertilizer applied both alone and with NPK on the amount of extract, total polyphenol and total ash, and the N, P, K, Ca, Na, Fe, Mn, Zn and Cu concentrations of tea (Camelia sinensis L.) plant were investigated. Foliar fertilizer was applied as three times (1. beginning of April, 2. end of first harvest, 3. end of second harvest) and three doses (0, 1.5 and 3 %). Effects of foliar fertilizers applied different periods and doses both alone and with NPK were found to be statistically significant on the amount of extract, total polyphenol and ash, and N, P, K, Ca, Na, Fe, Mn, Zn and Cu concentrations of tea plant's leaves. When compared with the control, the amount of extract, total polyphenol and total ash, and K, Na, Fe, Mn, Zn and Cu concentrations of leaf showed increase and decrease in accordance with the applied of foliar fertilizer. On the other hand, while the amount of extract, total polyphenol and total ash, and N, K, Na, Fe, Mn and Zn concentrations of leaf decreased, the Ca concentrations increased in accordance with harvest periods. In general, foliar fertilizer applied different periods and doses with NPK was found to be effective on the N, K, Fe, Mn and Zn concentrations of leaf.

Key Words: Tea plant, extract, polyphenol, ash, mineral matter

top

2000, 6 (1), 63-66
Models for the Prediction of Blue-Green Algal (Cyanobacteria) Biomass of Kurtboğazı Reservoir (Turkish)

Nilsun DEMİR1, Serap PULATSÜ1 and Handan ÇAMDEVİREN2
1 Ankara University, Department of Fisheries and Aquaculture-Ankara
2 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science -Ankara

In this study, two multiple regression models were determined for the prediction of blue-green algal biomass in summer months of Kurtboğazı reservoir. Algal biomass was calculated as total blue-green algal biomass, relative blue-green algal biomass and blue-green algae index. Total phosphorus, total inorganic nitrogen and Secchi depth were used as independent variables in models. The determination coefficients ( R2 ) of models were found as 92% and 74% for total blue-green algal biomass and blue-green algae index, respectively.

Key Words: Blue-green algae, biomass, reservoir, model

top

2000, 6 (1), 67-72
Evaluation of Rainfall Erosion Index for Tokat- Ugrak Watershed (Turkish)

Kadri YÜREKLİ1 ve Fazlı ÖZTÜRK2
Gaziosmanpaşa University, Faculty of Agriculture, Department of Farm Structures and Irrigation -Tokat
2 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Farm Structures and Irrigation -Ankara

Erosion index of daily rainfall measured in Tokat-Ugrak watershed was determined according to total kinetic energy and maximum 30 min intensity of each erosive storm. During the observation period (1978-1998) 150 erosive storms were determined and a relationship between erosion index and rainfall amount was obtained. Between the years 1978 and 1998, the number of erosive events in each year varied between 2 and 15. The average number of erosive events for a year was found to be 7.9 during the observation period. Monthly erosive index values varied between 0.20 and 14.52 MJ.cm/ha.hour, yearly erosive index values varied between 0.40 and 24.16 MJ.cm/ha.hour It was determined that monthly and yearly erosion index values were fitted to log-normal probability distribution.

Key Words : Erosive rainfall, maximum 30-min intensity, kinetic energy, erosion index.

top

2000, 6 (1), 73-82
Determination of Optimal Crop Pattern and Appropriate Equipment Set for a Model of Farm (Turkish)

Bülent COŞKUN and Cengiz ÖZARSLAN
Adnan Menderes University Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery-Aydın

In this study,it has been aimed to determine the crop pattern which will maximize the incomes of the management and to determine the most suitable equipment sets and number of tractors and man power necessity for this crop pattern taking into consideration to the less number of agricultural equipments, tractor existence, man power, the farming areas of Adnan Menderes University of Agricultural Faculty and the other investments. With this aim, taking into consideration to the existing production plan, linear programming model has been constituted for 3 different equipment sets and the costituted model has been analyzed with QSB program. As a result, the crop pattern which will bring maxsimum income and will be alternative to the existing crop pattern of the management has been found as 154.2 ha wheat, 1.3 ha cotton and 2.97 ha second crop corn. Number of tractors and seasonal worker has been found out 4 of 80 HP tractor and operator and 3 number of seasonal workers. The management income has been established as 65552.1 $.

Key Words : Linear programing, optimum crop pattern .


top

2000, 6 (1), 83-91
The Sampling Distribution of Intra-Class Correlation Coefficient (Turkish)

Ensar BAŞPINAR and Fikret GÜRBÜZ
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science -Ankara

The determination of the sampling distribution of intra-class correlation coefficient was purposed in this study. For this, the simulation technique was used. The intra-class correlation coefficients were calculated at the end of the one hundred thousand simulation experiments and then the shape of the distribution of these values was looked. These distributions were obtained the samples taken randomly from the populations, which have the various inter-class correlation structures and the different number of groups and sample sizes. Consequently, it was seen that the intra-class correlation coefficient was non-normal distributed.

Key Words: Inter-class correlation, intra-class correlation, repeatability, sampling distributions

top

2000, 6 (1), 92-98
Study on Different Irrigation Water Salinity and Ca/Mg Ratio on Radish (Raphanus sativus, L.) : II. Effect on the Biomass Production and the Mineral Contents (Turkish)

Engin YURTSEVEN1, Cihat KÜTÜK2, Köksal DEMİR3 Ahmet ÖZTÜRK1 ve Mehmet PARLAK2
1 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Farm Structures and Irrigation-Ankara
2 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science-Ankara
3 Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture-Ankara

In this greenhouse study, irrigation water salinity and different Ca/Mg ratio of water were investigated. The experiments were held on lisimeters made by PVC pipe of 350 mm in diameter and 650 mm in length using 5 different salinity (0.4, 1.5, 2.5, 5 and 7.5 dS/m) and 2 different Ca/Mg ratio of water (3:1 and 1:3) in fully randomised design with factorial experiments. The biomass, total ash content, and the mineral nutrient contents of radish and green plant were investigated. The biomass of radish and green plant reduced significantly by the salinity levels, but the total ash contents of radish and green plant affected by not only the salinity but the Ca/Mg ratio and interaction effect of irrigation water as well. The Na, Ca, Mg, Cl, N, P, Zn and Mn contents were changed by the salinity and the ratio, but the K, Fe and Cu contents not.

Key Words : Salinity, Irrigation, Raphanus sativus, Total ash, Ca/Mg ratio, Mineral nutrients

top

2000, 6 (1), 99-105
Effects of Different Nitrogenous Fertilizer Doses and Forms on Nutrient Content in Sunflower (Turkish)

Mehmet Ali BOZKURT1 ve İlhan KARAÇAL2
1Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Scienca-Van
2Ankara University, Beypazarı Profession High School-Ankara

This study was carried out to determine the effect of different forms of nitrogen sources (ammonium sulfate, ammonium nitrate, urea) at 0, 4, 8 and 12 kg /da levels on sunflowers nutrient contents at different stages of vegetation and parts of plant in Van ecological conditions. The results of experiment showed that nitrogen content of leaf, seed, stem and head, and potassium content of leaf and stem increased with increased nitrogen doses. On the other hand, phosphorus, iron, manganese contents of leaf, and phosphorus, calcium, magnesium, zinc contents of seed, stem and head decreased with nitrogen doses. Nitrogen, phosphorus, calcium, manganese contents of leaf, and nitrogen contents of seed and stem were affected differently with the nitrogen sources. Nutrient contents of sunflower were affected by sunflower cultivars.

Key Words : Sunflower, fertilizer, nitrogen, nutrient content

top

2000, 6 (1), 106-109
The Determination of Airflow Resistance of Potatoes According to Shape Properties

Kamil SAÇILIK ve Ramazan ÖZTÜRK
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery-Ankara

In this research, airflow resistance of potatoes has been determined in relation to the shape properties. For this reason a measuring unit was constructed. Length index has been used to determine shape properties of potatoes. Potatoes have been divided into five categories according to length index. Tests have been occurred at four different air flow velocities. In the result of the research the effects of potatoes shape and air flow velocities on the resistance were found to be significant (p<0,01).

Key Words : Potato, air flow, resistance, length index.

top

2000, 6 (1), 110-115
The Colours Obtained From St. John's Wort (Hypericum triquetrifolium. Turra) Plant And The Light And Washing Fastness Of İts Colours On Wool Fibers. (Turkish)

İsmail ÖZTÜRK ve Aslı AKSOY
Ege University, Fine Arts Faculty, Traditional Turkish Handicrafts Department Narlıdere-İZMİR

Hypericum sp. are showing a wide spread in our country with 69 kinds. Hypericum triquetrifolium. Turra, that is growing up in many quantities as wild in our country, is not found in sources about using in natural dyeing. Hypericum triquetrifolium. Turra is a plant that gives different color hues after only one dye bath without using many kinds of chemical materials because of the red (hypericin) and yellow (flavonoid) dyestuffs that it includes. In the experiment the flowering tops of the plant are used. The plant is collected near a field in Süleymanköy in Çanakkale, dried and stored nine months along. The count of the wool fiber that was used in experiment is two and also it's a mixage of Ezine and Iraq spring wools. Every hundred meters is nearly fifthy gram. The chemicals used in dying experiments are potassium aluminium sulphate, cream of tartar and ferrous sulphate. Two methods are followed in the experiences on wool fibers with Hypericum triquetrifolium. Turra. In the first method the colors are obtained by applying firstly unmordanted wool then ferrous sulphate mordanted wool in the same dye bath, in the second method a few different color hues are obtained with using the same dyeplant, only potassium aluminium sulphate and unmordanted wool were used. The light fastness of the colors obtained in dyeing are low but the washing fastness are high.

Key words: Hypericum sp., natural dyestuffs, wool fibers, fastness


top

2000, 6 (1), 116-127
The Power of the Test in the Samples of Various Sample Sizes were Taken from the Binary Combinations of the Normal, Beta, Gamma and Weibull Distributions
(Turkish)

Ensar BAŞPINAR and Fikret GÜRBÜZ
Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science-Ankara

In this study, we investigated the power of the ANOVA in the samples taken from the binary combinations of the populations which ar showing Normal, Beta Gamma and Weibull distributions, The differences between the means of the binary combinatons of these populations were d =0.5, d=1.5, d=2.0, d=2.5 and d=3.0 standard deviations. For that, one of the populations was added a constant that is di The samples which are equal or unequal sample sizes taken randomly from the binary combinations of these populations and calculated power of the F-Test empirically with 100 000 simulated experimnent. The result showed that the shape of the distributions were ineffective on the power of F-Test but effected the sample sizes depend on difference between the means of the populations.

Key Words: Power of test, Normal distribution, Beta distribution, Gamma distribution, Weibull destribution, sample size.


top