Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

 

 

Baş Editör / Editor-in-Chief

Ayten NAMLI
Ankara University, Ankara, TURKEY

Sorumlu Editör / Managing Editor

Emre Can KAYA
Ankara UniversityEditörler Kurulu / Editorial Board

Ali ÜNLÜKARA, Erciyes University

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale Onsekiz Mart University

Atilla KARŞI, Mississippi State University

Aydın TUNÇBİLEK, Erciyes University

Birce TABAN, Ankara University

Bülent UZUN, Akdeniz University

Diedrich BRUNS, Kassel University

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada

Duygu SEMİZ, Ankara University

Elena MENTE, University of Thessaly

Ercüment GENÇ, Ankara University

Ercan Ceyhan, Selcuk University

Giuliana PARISI, University of Florence

Hakan ULUKAN, Ankara University

Jonathan POTE, Mississippi State University

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

Mark L. GLEASON, Iowa State University

Mehmet Ali DAYIOĞLU, Ankara University

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Ömer Halisdemir University

Mehmet Ali Yıldız, Ankara University

Mehmet Demir KAYA, Eskişehir Osman Gazi University

Mevlüt EMEKÇİ, Ankara University

Ismail Karaca, Suleyman Demirel University

Işıl ÇAKÇI, Ankara University

Nur OKUR, Ege University

Nurdan TUNA GÜNEŞ, Ankara University

Oğuz Can TURGAY, Ankara University

Özgür ALTAN, Ege University

Semra DEMİR, Yüzüncü Yıl University

Suat ŞENSOY, Yüzüncü Yıl University

Tugay AYAŞAN, Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute

Uğur GÖZEL, Çanakkale Onsekiz Mart University

Vedat DEMİR, Ege University

Yasemin KAVDIR, Çanakkale Onsekiz Mart University

Yasemen YANAR, Çukurova University

Yener ATASEVEN, Ankara University


Danışma Kurulu / Advisory Board

Ajit VARMA, Amity University

Ali Serhan TARKAN, Muğla Sıtkı Koçman University

Benz KOTZEN, University of Grrenwich

Erdal OZKAN, The Ohio State University

İbrahim ORTAŞ, Çukurova University

Kyeong Uk KIM, Seoul National University

Murad ÇANAKCI, Akdeniz University
 Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2018zfbim