Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

 

 

Baş Editör / Editor-in-Chief

Ali İNAL
Ankara University, Ankara, TURKEY

Sorumlu Editör / Managing Editor

Umut TOPRAK
Ankara UniversityEditörler Kurulu / Editorial Board

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst.

Nuh BOYRAZ, Selcuk University

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University

Vedat DEMİR, Ege University

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada

Atilla KARŞI, Mississippi State University

İsmail KAVDIR, Canakkale University

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. and Edu. nst. Thessaloniki

Halil KIRNAK, Erciyes University

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University

Elena MENTE, University of Thessaly

Nur OKUR, Ege University

Hakan ÖZKAN, Cukurova University

Giuliana PARISI, University of Florence

Jonathan POTE, Mississippi State University

Ana ROUQE, IRTA

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University
Önceki Sayı Editörleri
(01.04.2015 Öncesi)
Previous Issues' Editorial Board (Before 1st Apr, 2015)

Hayrettin KENDİR, Ankara University

Berna KENDİRLİ, Ankara University

Mine UZBİLEK KIRKAĞAÇ, Ankara University

Aydın ÖZDEMİR, Ankara University,


Danışma Kurulu / Advisory Board


Taner AKAR, Akdeniz University

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University

Ensar BAŞPINAR, Ankara University

Diedrich BRUNS, Kassel University

Mark L. GLEASON, Iowa State University

Shu-Quan HE, Shanghai University

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct

Kyeong Uk KIM, Seoul National University

Benz KOTZEN, University of Grrenwich

Ruth MARTIN, Oregon State University

Erdal OZKAN, The Ohio State University

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University


 Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim