Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

 

 

Baş Editör / Editor-in-Chief

Ali İNAL
Ankara University, Ankara, TURKEY

Sorumlu Editör / Managing Editor

Umut TOPRAK
Ankara UniversityEditörler Kurulu / Editorial Board

Canan ABAY, Ege University, TURKEY

Özgür ALTAN, Ege University, TURKEY

Esvet AÇIKGÖZ, Uludag University, TURKEY

Atılgan ATILGAN, Suleyman Demirel University, TURKEY

Yahya Kemal AVŞAR, Mustafa Kemal University, TURKEY

Tugay AYAŞAN, Doğu Akdeniz Tar. Araşt. Enst., TURKEY

Nuh BOYRAZ, Selcuk University, TURKEY

Mehmet Emin ÇALIŞKAN, Nigde University, TURKEY

Semra DEMİR, Yuzuncu Yil University, TURKEY

Vedat DEMİR, Ege University, TURKEY

Zeliha GÖKBAYRAK, Canakkale University, TURKEY

Dwayne HEGEDUS, Agriculture and Agri-Food Canada, CANADA

Atilla KARŞI, Mississippi State University, USA

İsmail KAVDIR, Canakkale University, TURKEY

Lambros KOKOKIRIS, Alexander Techn. Inst. Thessaloniki, GREECE

Halil KIRNAK, Erciyes University, TURKEY

Ahmet KURUNÇ, Akdeniz University, TURKEY

Yeşim Yalçın MENDİ, Cukurova University, TURKEY

Elena MENTE, University of Thessaly, GREECE

Nur OKUR, Ege University, TURKEY

Hakan ÖZKAN, Cukurova University, TURKEY

Giuliana PARISI, University of Florence, ITALY

Jonathan POTE, Mississippi State University, USA

Ana ROUQE, IRTA, SPAIN

Suat ŞENSOY, Yuzuncu Yil University, TURKEY

Ahmet ULUDAĞ, Canakkale University, TURKEY


Danışma Kurulu / Advisory Board


Taner AKAR, Akdeniz University, TURKEY

İlknur ALİBAŞ, Uludağ University, TURKEY

Ensar BAŞPINAR, Ankara University, TURKEY

Diedrich BRUNS, Kassel University, GERMANY

Mark L. GLEASON, Iowa State University, USA

Shu-Quan HE, Shanghai University, CHINA

Kemal KAZAN, Queensland Bioscience Precinct, AUSTRALIA

Kyeong Uk KIM, Seoul National University, KOREA

Benz KOTZEN, University of Greenwich, UK

Ruth MARTIN, Oregon State University, USA

Erdal OZKAN, The Ohio State University, USA

Kadir SEYHAN, Karadeniz Technical University, TURKEY
 Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim