Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 ContactCorrespondence Address

Journal of Agricultural Sciences
Ankara University Faculty of Agriculture
Publication Department 06110 Dışkapı Ankara-TURKEY

Telephone : +90 (312) 596 14 24

Fax : +90 (312) 317 67 24

E-mail: tbdeditor@ankara.edu.tr

Instructions for authors and all articles in this journal can be reached at

http://www.agri.ankara.edu.tr/journal
Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim