Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.408
5-Yearimpact Factor: 0.408
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2018, 24(1) 1-152
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Agricultural Performances of Some Safflower (Carthamus tinctorius L.) Lines Developed by Single Plant Selection Method

 

Arzu KÖSE, Ferda KOŞAR, Özlem BİLİRTek Bitki Seleksiyonu Islahı ile Geliştirilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal Performansları

1-11
 

Full
Text

 

An Evaluation of the Performance of Forced Air Cooling on Cooling Parameters in Transient Heat Transfer at Different Layers of Pomegranate

 

Mohammad-ALI BEHAEEN, Asgar MAHMOUDI, Seyed-FARAMARZ RANJBAR


 

Nar’ın Farklı Katmanlarında Geçici Isı Transferindeki Soğutma Parametreleri Üzerinde Zorlanmış Hava ile Soğutma Performansının Değerlendirilmesi

12-21
Full
Text

   

Effects of Irrigation Programs Formed by Different Approaches on the Yield and Water Consumption of Black Cumin (Nigella sativa L.) under Transition Zone in the West Anatolia ConditionsUlas SENYIGIT, Mustafa ARSLANBatı Anadolu Koşullarındaki Geçiş Bölgesi Altında Farklı Yaklaşımlar ile Oluşturulan Sulama Programlarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Verim ve Su Tüketimine Etkileri

   

Development of a Small-sized and Low-cost Attitude Measurement Unit for Agricultural Robot Application

 


Yufei LIU, Noboru NOGUCHI, Hiroshi OKAMOTO, Kazunobu ISHII

 

Tarımsal Robot Uygulamaları için Küçük Boyutlu ve Düşük Maliyetli Konum Ölçüm Ünitesinin Geliştirilmesi

33-41Full
Text

   

The Hydraulic and Economic Performance Analysis of On- Demand Pressurized Irrigation Systems: A Case Study in Turkey


Ezgi KURTULMUŞ, Hakan BÜYÜKCANGAZ, Hayrettin KUŞÇU, Ali Osman DEMİRİstek Yöntemiyle İşletilen Basınçlı Sulama Sistemlerinin Hidrolik ve Ekonomik Performans Analizi: Türkiye’den Bir Durum Çalışması

42-49
Full
Text
   

Hook Selectivity for Bluefish (Pomatomus saltatrix Linneaus, 1766) in Gallipoli Peninsula and Çanakkale Strait (Northern Aegean Sea, Turkey)Alkan ÖZTEKİN, Adnan AYAZ, Uğur ÖZEKİNCİ, Can Ali KUMOVA
Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Lüfer Balığı için (Pomatomus saltatrix Linneaus, 1766) İğne Seçiciliği

50-59


Full
Text

   

Bazı Organik Besin Kaynaklarının Cin Mısırın (Zea mays L. everta) Tane Verimine Etkisi

Haktan CİHANGİR, Abdullah ÖKTEM

 

Effects of Some Organic Nutrient Sources on Grain Yield of Popcorn (Zea mays L. everta)

   

Effects of Heat Stress after Anthesis on PSII Photochemical Efficiency and the Antioxidant Activity of Wheat Cultivars

Mahroo Mojtabaie ZMANI, Majid NABIPOUR, Mousa MESKARBASHEE


Çiçeklenme Sonrası Sıcaklık Stresinin Buğday Çeşitlerinin PSII Fotokimyasal Etkinliği ile Antioksidan Aktivitesine Etkisi

72-81
Full
Text

   

Assessment of Weed Competition Critical Period in Sugar Beet

Dogan ISIK, Adem AKCA

Şeker Pancarında Yabancı Ot Rekabetinde Kritik Periyodun
Belirlenmesi

82-90

Full
Text
   

Kinematics Analysis and Simulation of A 5DOF Articulated Robotic Arm Applied to Heavy Products Harvesting


Ali ROSHANIANFARD, Noboru NOGUCHI

Ağır Ürünlerin Hasadında Kullanılan Bir 5DOF Eklemli Robot Kolun Kinematik Analizi ve Simülasyonu

91-104

Full
Text
   

Developing a Machine Vision System to Detect Weeds from Potato Plant


Sajad SABZI, Yousef ABBASPOUR GILANDEH, Hossein JAVADIKIA

Patates Bitkisinde Yabani Otları Belirlemek için Yapay Görme Sisteminin Geliştirilmesi

105-118

Full
Text
   

Effect of Environment and Genotype on the Protein Quality Attributes and Baking Characteristic of Newly Developed Wheat Inbred Lines


Noha I. A. MUTWALI, Abdelmoniem I. MUSTAFA, Isam A. Mohamed AHMED, Elfadil E. BABIKER

Kendileme ile Geliştirilmiş Yeni Buğday Hatlarının Protein Kalitesi ve Ekmeklik Özelliklerine Çevre ve Genotipin Etkisi

119-129

Full
Text
   

The Effect of Diflufenican and Its Mixture with S-metolachlor and Metribuzin on Nitrogenase and Microbial Activity of Soil under Yellow Lupine (Lupinus luteus L.)


Alicja NIEWIADOMSKA, Grzegorz SKRZYPCZAK, £ukasz SOBIECH, Agnieszka WOLNA-MARUWKA, Klaudia BOROWIAK, Anna BUDKA

Diflufenican ve Diflufenican’ın S-metolachlor ve Metribuzin ile Karışımlarının Sarı Acı Bakla (Lupinus luteus L.) Bitkisinde Nitrojenaz Enzimi ve Topraktaki Mikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi

130-142

Full
Text
   

Jasmonic Acid Induced Systemic Resistance in Infected Cucumber by Pythium aphanidermatum


Ebrahim SABBAGH, Seyed Kazem SABBAGH, Naser PANJEHKEH, Hamid Reza BOLOK-YAZDI

Pythium aphanidermatum ile Bulaşık Hıyarlarda Jasmonik Asitin Uyardığı Sistemik Dayanıklılık

143-152

Full
Text

 

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2018 zfbim