Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.408
5-Yearimpact Factor: 0.408
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2017, 23(4) 377-481
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Comparison of Biochemical Parameters and Volatile Compounds of Some Hybrid Tomato Varieties

 

Meryem KARA, Hüseyin ŞAHİN, Saliha DİNÇ, Oktay YILDIZ, Zehra CAN, Fatih ERBazı Hibrit Domates Çeşitlerinin Biyokimyasal Parametrelerinin ve Uçucu Bileşenlerinin Karşılaştırılması

377-385
 

Full
Text

 

Effects of Different Quality Roughage Supply on Performance of Holstein Calves during Preweaning Period

 

İsmail ÜLGER, Mahmut KALİBER, Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ, Yusuf KONCA


 

Sütten Kesim Öncesi Dönemde Farklı Kalitedeki Kaba Yemlerle Beslemenin Holstein Buzağıların Performansı Üzerine Etkileri

386-394
Full
Text

   

Determination of Nuclear DNA Content and Ploidy of Hypericum perforatum L. Accessions Collected from Western TurkeyGülsemin SAVAŞ TUNA, Gözde DUYU, Kardelen UZUN, Gülru YÜCEL, Metin TUNATürkiye’nin Batı Bölgelerinden Toplanmış Hypericum perforatum L. Aksesyonlarının Çekirdek DNA İçerikleri ile Ploidi Düzeylerinin Belirlenmesi

395-403


Full
Text
   

Farklı Paketleme Yöntemlerinin Tirsi (Alosa immaculata Bennett, 1838) Marinatlarındaki Mikrobiyolojik ve Biyojenik Amin Değişimlerine Etkisi

 


Mehmet Emin ERDEM, Serkan KORAL, Sedef IŞIDAN

 

The Effect of Different Packaging Methods on Microbiological Quality Criteria and Changes in Biogenic Amines of Marinated Shad (Alosa immaculata, Bennett, 1838)

404-414Full
Text

   

Determination of Green Forage and Silage Protein Degradability of Some Pea (Pisum sativum L.) + Oat (Avena sativa L.) Mixtures Grown in Serbia


Milomir BLAGOJEVIC, Nenad ĞORĞEVIC, Dragan TERZIC, Tanja VASIC, Jasmina MILENKOVIC, Mirjana PETROVIC, Jordan MARKOVICSırbistan Koşullarında Yetiştirilen Kimi Bezelye (Pisum sativum L.) + Yulaf (Avena sativa L.) Yeşil Ot ve Silaj Protein Parçalanabilirliğinin Belirlenmesi

415-422
Full
Text
   

Gamma Rays and EMS Induced Flower Color Mutation in Grasspea (Lathyrus sativus Linn.)Pegah RAMEZANI, Morteza SIAVOSHI, Anıl D. MORE, Mahmoubeh EBRAHIMI, Salman DASTAN
Mürdümük (Lathyrus sativus Linn.)’de Gama Işınımı ve EMS Kökenli Çiçek Rengi Mutasyonu

423-427


Full
Text

   

Some Technological and Functional Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Hardaliye

Muhammet ARICI, Fatma COSKUN, Gulnaz CELIKYURT, Mustafa MIRIK, Mehmet GULCU, Nazan TOKATLI

 

Hardaliyeden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Teknolojik ve Fonksiyonel Özellikleri

428-437


Full
Text
   

Gene Action and Useful Heterosis in Interspecific Cotton Crosses (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.)

Mehmet ÇOBAN, Aydın ÜNAY


Türler Arası Pamuk Melezlerinde (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.) Ekonomik Heterosis ve Kalıtımın İncelenmesi

438-443
Full
Text

   

Agro-Morphological Variation Among an Ancient World Barley Collection

Alptekin KARAGÖZ, Kürşad ÖZBEK, Taner AKAR, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN, İsmail SAYIM

Eski Bir Arpa Koleksiyonundaki Fenotipik Varyasyon

444-452

Full
Text
   

In vitro Symbiotic Culture Studies of Some Orchid Species


Arzu ÇIĞ, Hüdai YILMAZ

Bazı Orkide Türlerinin in vitro Simbiyotik Kültür Çalışmaları

453-463

Full
Text
   

Determination of the Body Condition Score and Its Relationship with Milk Yield in Turkish Holstein Cows


Aşkın GALİÇ

Türk Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondisyon Skoru ve Süt Verimi
ile Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

464-471

Full
Text
   

Probiotic Shelf-life, Mineral Contents and Others Properties of Probiotic Yogurts Supplemented with Corn Flour


Filiz YANGILAR, Songül ÇAKMAKÇI

Mısır Unu İlavesiyle Üretilen Probiyotik Yoğurtların Probiyotik Raf Ömrü, Mineral İçeriği ve Diğer Özellikleri

472-481

Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2017 zfbim