Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.408
5-Yearimpact Factor: 0.408
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2017, 23(3) 285-375
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Çok Kriterli Değerlendirme ile Ankara Güvenç Havzası’nda
Erozyon Risk Tahminlenmesi

 

İnci DEMİRAĞ TURAN, Orhan DENGİZErosion Risk Prediction Using Multi-Criteria Assessment in Ankara Güvenç Basin

285-297
 

Full
Text

 

Borçka Barajı Rezervuarında Yeni Oluşmuş Bir Sediment Birikim Sahasındaki Penetrasyon Direnç Değerlerinin Uzaysal Dağılımı

 

Bülent TURGUT, Mehmet ÖZALP,Taşkın ÖZTAŞ


 

Spatial Distribution of Penetration Resistance in a Recently Deposited Sediment Area within the Borçka Dam Reservoir

298-308
Full
Text

   

Contact Toxicity of Six Plant Extracts to Different Larval Stages of Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata SAY (Col: Chrysomelidae))Mustafa ALKAN, Ayhan GÖKÇE, Kenan KARAAltı Bitki Ekstraktının Patates Böceğinin (Leptinotarsa decemlineata SAY (Col: Chrysomelidae)) Farklı Dönemlerdeki Larvaları Üzerine Kontakt Etkileri

309-316


Full
Text
   

Effect of Cup Size, Seed Characteristics and Angular Speed on the Performance of an Automatic Potato Planter under Laboratory Conditions

 


Mustafa Gökalp BOYDAŞ

 

Laboratuvar Koşullarında Otomatik Bir Patates Dikim Makinasının Performansına Kepçe Büyüklüğünün, Tohum Karakteristiklerinin ve Açısal Hızın Etkisi

317-327Full
Text

   

Comparison of Microtubule Organization in Arabidopsis thaliana TUB-GFP and MBD-GFP Mutants Exposed to UV-B Radiation


Dongjing MA, Huize CHEN, Rong HANUV-B Işığına Maruz Bırakılmış TUB-GFP ve MBD-GFP Arabidopsis thaliana Mutantlarında Mikrotubulüs Oluşumunun Karşılaştırılması

328-334
Full
Text
   

Determination of Genotypic Variation among Sorghum Cultivars for Seed Vigor, Salt and Drought StressesSüleyman AVCI, Onur İLERİ, Mehmet Demir KAYA
Sorgum Çeşitleri Arasında Tohum Gücü, Tuz ve Kuraklık Stresi Bakımından Genotipik Varyasyonun Belirlenmesi

335-343


Full
Text

   

Pre-harvest Application of ReTain (Aminoethoxyvinylglycine, AVG) Influences Pre-harvest Drop and Fruit Quality of ‘Williams’ Pears

Sinan BUTAR, Melike ÇETİNBAŞ

 

Hasat Öncesi ReTain (Aminoethoxyvinylglycine, AVG)Uygulamalarının ‘Williams’ Armut Çeşidinde Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

344-356


Full
Text
   

Seasonal Carbohydrate Changes in the Leaves of Some Satsuma Cultivars on Different Rootstocks

Ercan YILDIZ, Mustafa KAPLANKIRAN, Turan Hakan DEMİRKESER, Celil TOPLU


Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Bazı Satsuma Çeşitlerinin Yapraklarında Karbonhidrat Fraksiyonlarının Değişimi

357-365
Full
Text

   

Selection of Suitable Sites for Small Ruminant Production Using Remote Sensing and the Geographic Information System

Esin DERİ, Halil Baki ÜNAL

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Küçükbaş Hayvancılık İşletmeleri İçin Uygun Yerlerin Seçimi

366-375

Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2017 zfbim