Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.408
5-Yearimpact Factor: 0.408
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2017, 23(2) 157-284
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Physio-Biochemical and Molecular Responses in Transgenic Cotton under Drought StressPhysio-Biochemical and Molecular Responses in Transgenic Cotton under Drought Stress

 

Muhammad Bilal SARWAR,Sajjad SADIQUE, Sameera HASSAN, Sania RIAZ, Bushra RASHID, Bahaeldeen Babiker MOHAMED, Tayyab HUSNAINTransgenik Pamuk Bitkisinin Kuraklık Stresine Fizyo-Biyokimyasal ve Moleküler Tepkisi

157-166
 

Full
Text

 

The Effects of Seed Treatment with Melatonin on Germinationand Emergence Performance of Pepper Seeds under Chilling Stress

 

Ahmet KORKMAZ, Aygül KARACA, Ferit KOCAÇINAR, Yakup CUCİ


 

Melatonin Uygulamalarının Üşüme Stresi Altındaki Biber Tohumlarının Çimlenme ve Çıkış Performansı Üzerine Etkisi

167-176
Full
Text

   

Evaluation of Fire Blight (Erwinia amylovora) Disease Reaction of Pear Hybrid CombinationsYasemin EVRENOSOĞLU, Adalet MISIRLI, Yeşim AYSAN, Hikmet SAYGILI, Özlem BOZTEPE, Sümer HORUZ, Nihal ACARSOY BİLGİN, Emre BİLEN, Ali BAYKULFarklı Armut Melezleme Kombinasyonlarında Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora) Reaksiyonunun Değerlendirilmesi

177-184


Full
Text
   

Fatigue Life Enhancement of Three Point Hitch System Brackets in the Garden Series Tractors

 İbrahim Savaş DALMIŞ, Olcay TEZCAN, Sait Özmen ERUSLU

 

Bahçe Tipi Traktörlerin Üç Nokta Askı Sistemi Braketlerinin Yorulma Ömürlerinin İyileştirilmesi

185-194Full
Text

   

Baltalı ve Diskli Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Sırta Ekim Performanslarının Karşılaştırılması


Arzu YAZGI, Harun YALÇIN, Erdem AYKAS, Müjdat TOZANComparing of Ridge Planting Performance of Precision Planters Equipped with Shoe and Disc Coulters

195-207
Full
Text
   

Inheritance of Rose-Flowered Mutation in Chickpea (Cicerarietinum L.)Hüseyin ÇANCI, Nisa ERTOY İNCİ, Nisa ERTOY İNCİ, Nisa ERTOY İNCİ
Nohutta (Cicer arietinum L.) Gül-Çiçekli Mutasyonun Kalıtımı

208-212


Full
Text

   

Evaluation of Advanced Lentil Lines for Diversity in Seed Mineral Concentration, Grain Yield and Yield Components


Faruk TOKLU, Hakan ÖZKAN, Tolga KARAKÖY, Clarice J COYNE

 

İleri Kademedeki Mercimek Hatlarının Dane Mineral Madde Konsantrasyonu, Verim ve Verim Komponentleri Yönünden Değerlendirilmesi

213-222


Full
Text
   

The Effects of Water Temperature on Discharge and Uniformity Parameters of Emitters with Different Discharges, Types and Distances

Ulas SENYIGIT, Muhammet Sabit ILKHAN


Farklı Debi, Tip ve Aralıklara Sahip Damlatıcıların Debilerine ve Eş Su Dağılımlarına Su Sıcaklığının Etkisi

223-233
Full
Text

   

Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Lines

Tamer YAVUZ, Mustafa SÜRMEN, Sebahattin ALBAYRAK, Necda ÇANKAYA

Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

234-241

Full
Text
   

Yaygın Fiğ-Tahıl Karışımlarında Ot Verimi, Bazı Kalite Özellikleri ve Rekabetin Belirlenmesi


Özlem ÖNAL AŞCI, Ömer EĞRİTAŞDetermination of Forage Yield, Some Quality Properties and Competition in Common Vetch-Cereal Mixtures

   

Physico-Chemical Characteristics and Fatty Acids Compositions of Cottonseed Oils


 

Dilşat BOZDOĞAN KONUŞKAN,Murat YILMAZTEKİN, Mehmet MERT, Oktay GENÇER


Pamuk Yağlarının Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Yağ Asitleri Kompozisyonu

253-259


Full
Text
   

The Piosphere Effects of Livestock Grazing on Rangeland Vegetation in Ahir Mountain of Kahramanmaras Region


Mahmut REİS,
Nurşen ŞENKahramanmaraş Yöresi Ahır Dağı Meralarında Piospher’in Vejetasyon Yapısı Üzerindeki Etkileri

260-267

,

 
Full
Text

   

Yield, Weed Infestation and Seed Quality of Soybean (Glycine max (L.) Merr.) under Different Tillage Systems
Dorota GAWÊDA, Malgorzata HALINIARZ, Rafal CIERPIA£A, Irena KLUSEK

Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Soya Fasulyesinde (Glycine max (L.) Merr.) Verim, Tohum Kalitesi ve Yabancı Ot Oranına Etkisi

268-275


 
Full
Text

   

Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem Kalitesinin Büyüme Mevsimindeki Değişim


Mustafa GÜR, Murat ALTIN, Canan ŞEN, Mehmet Levent ÖZDÜVEN


The Changes of Chemical Content of Natural Pastures with Different Using History during Growing Season

276-284


Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2017 zfbim