Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2017, 23(1) 1-157
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Distilasyon Ürünlerinin Uçucu Yağ ve Fenolik Madde İçerikleri ile Antiradikal ve Antioksidan Aktiviteleri

 


Hasan BAYDAR, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAREssential Oils and Phenolic Compounds, Antiradical and Antioxidant Activities of Distillation Products in Oil-bearing Rose (Rosa damascena Mill.)

1-9
 

Full
Text

 

Mercimeğe (Lens esculanta Moench) Uygulanan Farklı Klor Tuzu ve Dozlarının Kimi İlk Gelişme Özelliklerine Etkisi

 

Ruziye KARAMAN, Muharrem KAYA


 

Effect of Different Chloride Salts and Doses on Early Growth Characters in Lentil (Lens esculanta Moench)

10-21
Full
Text

   

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Farklı Görüntü İşleme Yöntemleri ile Yağ Gülü Parsellerinin BelirlenmesiRabia ERSAN, Levent BAŞAYİĞİTDetermination of Rose Plantation Using by High Resolution Satellite Imagery

   

Inheritance of Some Agronomic Characters in Pea


Duran ŞİMŞEK, Ercan CEYHAN

 

Bezelyede Bazı Agronomik Özelliklerin Kalıtımı

34-41Full
Text

   

A Study of Some Physical Properties of Lentil and Wild Oat Weed and Parameters Affecting the Separation of Wild Oat Weed from Lentil by a Gravity Table Separator


Mansour RASEKH,Hadi BAGHERI,Mohammad Hossien KIANMEHR, Shahriar KOURAVANDMercimek ve Yabani Yulaf Tohumlarının Kimi Fiziksel Özellikleri ve Gravite Masa Selektörü ile Yabani Yulaf Tohumlarının Mercimek Tohumlarından Ayrılmasını Etkileyen Özellikler Üzerine Bir Araştırma

42-52
Full
Text
   

Physicochemical and Sensory Characteristics of Winter Yoghurt Produced from Mixtures of Cow’s and Goat’s MilkHarun KESENKAŞ,Cem KARAGÖZLÜ,Oktay YERLİKAYA,Elif ÖZER,Aslı AKPINAR,
Necati AKBULUTİnek ve Keçi Sütü Karışımlarından Üretilen Kış Yoğurtlarının Fizikokimyasal ve Duyusal Karakteristikleri

53-62


Full
Text

   

Evaluation of Some Physical, Chemical and Sensory Properties of Kasar Cheese and Its Processed and Analogue Types


Musa YALMAN,Onur GÜNEŞER,Yonca KARAGÜL YÜCEER

 

Kaşar Peyniri, Eritme ve Taklit Tiplerinin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

63-75


Full
Text
   

The Influence of the Extract Obtained from Giant Red Shrimp (Aristaeomorpha foliacea) Shells on Chemical Properties of Cold-Stored Anchovy (Engraulis encrasicolus)

Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ,Mehmet CELİK


Kırmızı Dev Karides (Aristaeomorpha foliacea) Kabuklarından Elde Edilen Ekstraktın Soğukta Depolanan Hamsinin (Engraulis encrasicolus) Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

76-83
Full
Text
   

Effects of Some Properties of Drive Tires Used in Horticultural Tractors on Tractive Performance

Şerafettin EKİNCİ,Kazım ÇARMAN

Bahçe Traktörlerinde Kullanılan Muharrik Lastiklerin Bazı Özelliklerinin Çeki Performansına Etkileri

84-94

Full
Text
   

Phytochemical Analysis, Antioxidant and Antibacterial Activities of Four Lamiaceae Species Cultivated in Barnyard Manure


Gülsüm YALDIZ,Yeliz KAŞKO ARICI,GülŞah YILMAZAhır Gübresinde Yetiştirilen Dört Lamiaceae Türünün Fitokimyasal Analizleri, Antioksidant ve Antibakteriyel Aktiviteleri

   

Doğu Akdeniz Bölgesi Zeytin Bahçelerinde Palpita unionalis ile İki Önemli Parazitoiti (Apanteles brunnistigma ve Trichogramma evanescens) Arasındaki İlişki


Gülay KAÇAR,Mehmet Rifat ULUSOY


Interaction Between Two Important Parasitoids (Apanteles brunnistigma and Trichogramma evanescens) and Their Host Palpita unionalis in Olive Groves of the Eastern Mediterranean Region

109-118


Full
Text
   

Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Azot Etkinliklerinin Belirlenmesi


Bekir ATAR,Burhan KARA,Zeliha KÜÇÜKYUMUKDetermination of Nitrogen Efficiency in Winter Bread Wheat Cultivars

119-127

,

 
Full
Text

   

Variability and Correlation of Yield and Forage Quality in Alfalfa Varieties of Different Origin
Ratibor STRBANOVIC,Rade STANISAVLJEVIC,Lana DUKANOVIC,Dobrivoj POSTIC, Jordan MARKOVIC, Veljko GAVRILOVIC,Nenad DOLOVAC


Farklı Orijinlere Sahip Yonca Genotiplerinin Verim ve Ot Kalitesindeki Değişimler ve Korelasyonları

128-137


 
Full
Text

   

The Assessment of Genetic Diversity of Venturia inaequalis Isolates Obtained from Turkey and Europe by Molecular Markers


Suat KAYMAK,Nuh BOYRAZ,Hasan PINAR


Avrupa ve Türkiye’den Toplanan Venturia inaequalis İzolatlarının Genetik Farklılığının Moleküler Markırlar ile Değerlendirilmesi

138-146


Full
Text
   

Structural Analysis of Field Sprayer Booms


Caner KOÇ


Bir Tarla Pülverizatör Bumunun Yapısal Analizi

147-155


Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2017 zfbim