Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2016, 22(3) 317-470
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Detection of Shape Manufacturing Defects of Flat Fan-Pattern Nozzle Orifices Using Elliptic Fourier Descriptors

 


Bahadır SAYINCIYelpaze Hüzmeli Meme Orifislerinde Şekilsel Üretim Hatalarının Eliptik Fourier Tanımlayıcılarıyla Tespiti

317-330
 

Full
Text

 

Farklı Kaplama Bileşenleriyle Kaplamanın Derin Yağda Kızartılan Piliç Nuggetların Bazı Kalite Karakteristikleri Üzerine Etkileri

 

Ramazan GÖKÇE, Ali Aytaç AKGÜN, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN


 

Effects of Different Batter Formulation on Some Quality Characteristics of Deep-Fat Fried Chicken Nuggets

331-338
Full
Text

   

Physical and Chemical Properties of Pekmez (Molasses) Produced with Different Grape CultivarsCihat TÜRKBEN, Senem SUNA, Gökçen İZLİ, Vildan UYLAŞER, Cevdet DEMİRFarklı Üzüm Çeşitleri ile Üretilen Pekmezlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

339-348


Full
Text
   

The Factors Affecting Heavy Metal Levels in the Muscle Tissues of Whiting (Merlangius merlangus) and Red Mullet (Mullus barbatus)
Ali ALKAN, Nigar ALKAN, Ufuk AKBAŞ

 

Mezgit (Merlangius merlangus) ve Barbunya (Mullus barbatus) Balıklarında Ağır Metal Düzeylerini Etkileyen Faktörler

349-359Full
Text

   

Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus) Dönerinin Soğuk Depolama Sırasındaki Kalite Değişimleri


Levent İZCİ, Şengül BİLGİN, Ali GÜNLÜ, Soner ÇETİNKAYA, Abdullah DİLER, İsmail Yüksel GENÇ, Yıldız BOLAT
Quality Changes of Anchovy (Engraulis encrasicolus) Döner During Cold Storage

360-369
Full
Text
   

Döl Tutma Problemi Olan Holştayn Irkı Sığırlarda Sitogenetik ve Moleküler Genetik Taramalar


Korhan ARSLAN, Fadime ÖZDEMİR, Esma Gamze İLGAR, Bilal AKYÜZCytogenetic and Molecular Genetic Screening in Holstein Cattle Breed which Showing Repeat Breeding Problems

370-376


Full
Text

   

Assessment of Inverse Distance Weighting (IDW) Interpolation on Spatial Variability of Selected Soil Properties in the Cukurova Plain


Tülay TUNÇAY, İlhami BAYRAMİN, Fırat ATALAY, İlhami ÜNVER

 

Ağırlıklı Ters Uzaklık İnterpolasyon Yöntemiyle Çukurova’da Kimi Toprak Karakteristiklerinin Konumsal Dağılımının Tahmini

377-384


Full
Text
   

Farklı Sulama Programlarının Krizantemin Kalitesi Üzerine Etkileri

Yusuf UÇAR, Soner KAZAZ


Effects of Different Irrigation Schedulings on Quality of Chrysantmemum

385-397
Full
Text
   

Biological Control of Cotton Seedling Diseases by Fluorescent Pseudomonas spp.

Oktay ERDOĞAN, Yüksel BÖLEK, M. Erhan GÖRE

Fluoresan Pseudomonas spp. ile Pamuk Fide Kök Çürüklüğü Hastalıklarının Biyolojik Mücadelesi

398-407

Full
Text
   

Evaluation of Irrigation Water Quality in Gölbaşı District


Gökçen ÇAPAR, Çiğdem Coşkun DİLCAN, Cenk AKŞİT, Şebnem ARSLAN, Mehmet ÇELİK, Süleyman KODALGölbaşı Bölgesi’nde Sulama Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi

   

Density and Biomass of Fish Populations in Kirmir Stream of Sakarya River, Turkey


Özge ZENCİR TANIR, A. Şeref KORKMAZ


Sakarya Nehri’nin Kirmir Çayı’ndaki Balık Populasyonlarının Yoğunluğu ve Biyoması

422-432


Full
Text
   

Some Chemical and Physical Properties, Fatty Acid Composition and Bioactive Compounds of Wheat Germ OilsExtracted From Different Wheat Cultivars


Mithat GÜVEN, Hasan Hüseyin KARAFarklı Buğday Çeşitlerinden Ekstrakte Edilen Rüşeym Yağlarının Kimi Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri, Yağ Asidi Kompozisyonu ve Biyoaktif Bileşikleri

433-443

,

 
Full
Text

   

Comparison of Energy Efficiencies of a Small Centrifugal Pump at Constant and Variable Speed Operations
Selçuk ARSLAN, Alaa Abdulradha SAHİB
Küçük Bir Santrifüj Pompanın Sabit ve Değişken Hızlı Çalışma Koşullarında Enerji Etkinliğinin Karşılaştırılması

444-454


 
Full
Text

   

A Variable Extractant Providing Method for On-The-Go Soil Nitrate Analysis Systems


Saadettin YILDIRIMGerçek Zamanlı Nitrat Analiz Sistemleri İçin Değişken Düzeyli Ekstraktant Sağlama Yöntemi

455-461


Full
Text
   

Türk Saanen Keçilerinde Elle Sağım ile Makineli SağımınSüt Verimi, Süt Bileşenleri ve Kalıntı Süt BakımındanKarşılaştırılması


Cemil TÖLÜ, Serkan IRMAK, Şinasi AÇIKEL,
Hande Işıl AKBAĞ, Türker SAVAŞ


Comparison of Milk Yield, Milk Composition and Residual Milk of Machine and Hand-Milked in Turkish Saanen Goats

462-470


Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2016zfbim