Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2016, 22(1) 1-128
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Determination of the Adulteration of Butter with Margarine by Using Fat Constants

 


Deren TAHMAS KAHYAOĞLU, Songül ÇAKMAKÇIYağ Sabitleri Kullanılarak Tereyağının Margarinle Tağşişinin Tespiti

1-8
 

Full
Text

 

Chlorophylls Reductions in Fresh-Cut Chard (Beta vulgaris var. cicla) with Various Sanitizing Agents

 

Hakan KARACA, Ozlem SEVILGEN, Nevzat KONAR, Yakup Sedat VELIOGLU


 

Farklı Sanitasyon Ajanları Kullanımı ile Taze, Yıkanmış ve Doğranmış Pazılarda (Beta vulgaris var. cicla) Klorofil Düzeyinin Azalması

9-19
Full
Text

   

Yavaş Gelişen Sentetik Etlik Piliç Genotipleri ile Ticari Etlik Piliçlerin Büyüme, Karkas Özellikleri ve Bazı Ekonomik Parametreler Bakımından KarşılaştırılmasıMusa SARICA, Vedat CEYHAN, Umut Sami YAMAK, Ahmet UÇAR, Mehmet Akif BOZComparison of Slow Growing Synthetic Broiler Genotypes with Commercial Broilers in Terms of Growth, Carcass Traits and Some Economic Parameters

20-31


Full
Text
   

Identifying Irregular Potatoes by Developing an Intelligent Algorithm Based on Image Processing
Afshin AZIZI, Yousef ABBASPOUR-GILANDEH

 

Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Algoritma Geliştirerek Şekilsiz Patateslerin Belirlenmesi

32-41Full
Text

   

Elicitor Applications to Cell Suspension Culture for Production of Phenolic Compounds in Grapevine


Emine Sema ÇETİN, Nilgün Göktürk BAYDAR
Asmada Hücre Süspansiyon Kültürlerine Elisitör Uygulamaları ile Fenolik Bileşiklerin Üretilmesi

42-53
Full
Text
   

Mineral Nutrient Content of Sweet Corn under Deficit Irrigation
Burhan KARA, Ahmet ERTEK, Bekir ATARKısıntılı Sulamada Şeker Mısırın Mineral Besin İçeriği

54-61


Full
Text

   

The Effect of Sward Structure and N Fertilization on the Grasslegume
Silage Quality


Zorica BIJELIC, Zorica TOMIC, Violeta MANDIC, Dragana RUZŽIC-MUSLIC, Aleksandar SIMIC, Vesna KRNJAJA

 

Çim Yapısı ve N Gübrelemesinin Çim-Baklagil Silaj Kalitesine Etkisi

62-68


Full
Text
   

Çan Biberinde (Capsicum baccatum var. pendulum) Meyve Olgunluk Dönemleri ile Tohum Gelişimi ve Kalitesi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Nazlı İlke EKEN, Kazım MAVİ


Determination of Relationships Between Fruit Maturity Stages, and Seed Development and Quality in Aji Pepper (Capsicum baccatum var. pendulum)

69-76
Full
Text
   

Paprika Pepper Yield and Quality as Affected by Different Irrigation Levels

Halil KIRNAK, Zeki GÖKALP, Hüseyin DEMİR, Süleyman KODAL, Ersoy YILDIRIM


Farklı Sulama Seviyelerinin Paprika Biberinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

77-78

Full
Text
   

Influence of Year, Parity and Birth Type on Milk Yield and Milk Components of Bandırma Sheep (German Black Head Mutton x Kıvırcık)

Tamer SEZENLER, Ayhan CEYHAN, Mehmet Akif YÜKSEL, Seyrani KONCAGÜL, Deniz SOYSAL, Mesut YILDIRIR

Bandırma Koyununun (Alman Siyah Başlı Et Koyunu x Kıvırcık)Süt Verimi ve Süt Bileşenlerine Yıl, Laktasyon Sırası ve Doğum Tipinin Etkisi

89-98
Full
Text
   

Volatile Compounds, Chemical and Sensory Properties of Butters Sold in Çanakkale


Aslı DEMİRKOLI, Onur GUNESER, Yonca KARAGUL YUCEER


Çanakkale’de Satılan Tereyağlarının Uçucu Bileşenleri, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri

99-108


Full
Text
   

Effects of Zinc Application on Yield and Some Yield Components in Peanut (Arachis hypogaea) in the Easthern Mediterranean Regioni


Seyyid IRMAK, Ayse Nuran CIL, Hatice YUCEL, Zulkuf KAYADoğu Akdeniz Bölgesinde Yer Fıstığında Çinko Uygulamasının Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri

109-116

,

 
Full
Text

   

Kiraz Anaçlarının in vitro Koşullarda Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarının Fizyolojik Parametreler ve Antioksidan Enzim İzoformları ile Belirlenmesi
Figen ERASLAN, Şerife, İbrahim ERDAL, Zeliha KÜÇÜKYUMUKEvaluation of Salt Tolerance Mechanisms with Physiological and Antioxidant Enzyme Isoform Parameters in in vitro Sweet Cherry Rootstocks

117-128


 
Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2016zfbim