Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2015, 21(2) 159-315
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Effect of Different Levels of Micronutrients Fertilizer on Protein and Basic and Acidic Amino Acids Contents of Grains
of Sorghum Cultivars

 


O. Ahmed SUHA, Adel Wahab H. ABDALLA, Magdi A. OSMAN, Tomoe INOUE, An PING
Elfadil E. BABIKERDeğişik Düzeylerde Mikro Besin Maddesi ile Gübrelemenin Sorgum Çeşitlerinde Tanenin Protein, Bazik ve Asidik Amino Asit İçeriğine Etkisi

159-166
 

Full
Text

 

Green Long Pepper Growth under Different Saline and Water Regime Conditions and Usability of Water Consumption in Plant Salt Tolerance

 

Ali ÜNLÜKARA, Ahmet KURUNÇ, Bilal CEMEK

 

Farklı Tuzluluk ve Sulama Rejimi Şartlarında Sivri Biber Gelişimi ve Bitki Tuzluluk Toleransında Su Tüketiminin Kullanılabilirliği

167-176Full
Text

   

Effects of Thidiazuron and Activated Charcoal on in vitro Shoot Proliferation and Rooting of Myrtle (Myrtus communis L.)Bekir ŞAN, Yaşar KARAKURT, Fatma DÖNMEZThidiazuron ve Aktif Kömürün Mersinin (Myrtus communis L.) in vitro Sürgün Proliferasyonu ve Köklenmesi Üzerine Etkileri

177-183


Full
Text
   

Nutritive Value of Sunflower Silages Ensiled with Corn or Alfalfa at Different Rate
Mustafa TAN, Halil YOLCU, Zeynep DUMLU GUL

 

Farklı Oranlarda Yonca veya Mısır ile Karıştırılan Ayçiçeği Silajının Besin Değeri

184-191Full
Text

   

Genetic Analysis of Maize (Zea mays L.) Hybrids Using Microsatellite Markers


Eminur ELÇİ, Tuğçe HANÇER
Mısır (Zea mays L.) Hibritlerinin Mikrosatellit İşaretleyiciler Kullanılarak Genetik Analizleri

192-198
Full
Text
   

Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Farklı Domates Çeşitleri Üzerinde Yaşam ÇizelgesiDemet ÇEKİN, Bülent YAŞAR


The Life Table of Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) on Different Tomato Varieties

199-206


Full
Text

   

The Effects of Drying Methods, Packaging Atmosphere and Storage Time on Dried Pomegranate Aril QualityMuharrem GÖLÜKCÜ

 

Kurutulmuş Nar (Punica granatum) Danesi Kalitesi Üzerine Kurutma Metodu, Ambalajlama Atmosferi ve Depolama Süresinin Etkisi

207-219


Full
Text
   

Isı Pompalı Kurutucuda Atık Isı Kullanımının Performansa Etkisi ve Deneysel Analizifa


Mustafa AKTAŞ, Burak AKTEKELİ


Performance Effect and Experimental Analysis of Waste Heat Usage in a Heat Pump Dryer

220-235
Full
Text
   

Mekanik Hasarsız Çarpma Tekniğiyle Domatesin Sertliğine Göre Sınıflandırılması


Kubilay Kazım VURSAVUŞ, Zehan KESİLMİŞ, Hande KÜÇÜKÖNDER


Firmness Classification of Tomato by Mechanical Nondestructive Impact Technique

236-245
Full
Text
   

Effects of Different Storage Conditions on the Nutritional Qualities of Barley and Maize


Havva Eylem POLAT


Farklı Depolama Koşullarının Arpa ve Mısırın Besin Kaliteleri Üzerindeki Etkileri

246-255
Full
Text
   

Determination of Size Selectivity of Traps for Blue Crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) in the Mediterranean Sea


Süleyman ÖZDEMİR, Gökhan GÖKÇE, Mustafa ÇEKİÇ


Akdenizde Mavi Yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) Tuzaklarının Boy Seçiciliğinin Belirlenmesi

256-261
Full
Text
   

Changes of Electrophoretic Protein Profiles of Smoked and Marinated Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) During Refrigerated Storage


Makbule BAYLAN, Gamze MAZI, Numan OZCAN, Bahri Devrim OZCAN, Mustafa AKAR, Ali COSKUNTütsülenmiş ve Marine Edilmiş Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Soğutulmuş Saklama Süresince Elektroforetik Protein Profilindeki Değişimler

262-269

,

 
Full
Text

   

Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi, Türkiye)'nden Avlanan Benekli Pisi Balığının (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) Bazı Üreme ÖzellikleriÖzgür CENGİZ, Uğur ÖZEKİNCİ, Ali İŞMEN, Alkan ÖZTEKİNSome Reproductive Characteristics of Four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)

270-278

,

 
Full
Text

   

Consumer Food Safety Knowledge, Practices and Differences in Behaviors in Thrace Region of TurkeyEmine YILMAZ, Yasemin ORAMAN ,Gökhan UNAKITAN, İ.Hakkı İNANTrakya Bölgesindeki Tüketicilerin Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi, Uygulama ve Davranışlarındaki Farklılıklar

279-287

,

 
Full
Text

   

Tokat İli Turhal İlçesinde Sığır Besiciliğinde Üretim Maliyeti ve Canlı Ağırlık Artışına Etki Eden FaktörlerBilge GÖZENER, Murat SAYILIProduction Cost and Factors Affecting Live Weight Gain in Cattle Fattening in the Turhal District of Tokat Province

288-299

,

 
Full
Text

   

Isparta İli Örneğinde CBS Yardımıyla Alternatif Turizm Etkinlikleri İçin Uygunluk Analizi


Mehmet TOPAY, Makbule Özlem PARLADIRGIS- Based Site Suitability Analysis for Some Alternative Tourism Activities: The Isparta Case

300-309

,

 
Full
Text

   

Investigation of Melamine Presence in Canned Tuna Fish by Capillary Zone Electrophoresis Method


Buket ER DEMİRHAN, Burak DEMİRHAN ,Sezen YARIMKAYA BAŞ, Gülderen YENTÜR Aysel BAYHAN ÖKTEMKonserve Ton Balıklarında Melamin Varlığının Kapiler Zon Elektroforez Yöntemi ile Araştırılması

310-315

,

 
Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2015 zfbim