Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2015, 21(1) 1-157
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Tansiyometrik Nem Potansiyelinin Yüzey Altı Drenajlı Ağır Killi
Toprakta Mevsimsel Yağışlara Bağlı Dağılımı


Rifat AKIŞ


The Distirbution of Tensiometric Moisture Potential in Relation to Seasonal Rainfalls for a Tile Drained Clayey Soil

1-12
Full
Text

 

Risk Sources Encountered by Farmers in the Open Field Production of Strawberry and Risk Management Strategies: A Case of Menemen-Emiralem District of Izmir

 

Hasan Burak AĞIR, Gamze SANER, Hakan ADANACIOĞLU

 

Açıkta Çilek Üretiminde Çiftçilerin KarşılaştığıRiskler ve Risk Yönetim Stratejileri: İzmir İli Menemen İlçesi Emiralem Beldesi Örneği

13-25Full
Text

   

Eğirdir Gölü Koruma Zonları CORINE Arazi Kullanım SınıflamasıMehmet GENÇER, Levent BAŞAYİĞİT, Mesut AKGÜLCORINE Land Use Classification of Eğirdir Lake Protection Zones

26-38


Full
Text
   

Bazı Yabancı Ot Mücadele Yöntemlerinin Akdeniz Bölgesi Meralarında Ot Verimi, Botanik Kompozisyon ve Ot Kalitesi Üzerine Etkisi
Selahattin ÇINAR, Rüştü HATİPOĞLU, Mustafa AVCI

 

Effects of Some Weed Control Methods on Hay Yield, Botanical Composition and Forage Quality of a Rangeland in the Mediterranean Region

36-49Full
Text

   

Variation in Hay Yield and Quality of New Triticale Lines


Mahmut KAPLAN, Mehmet Fatih YILMAZ, Rukiye KARA
Yeni Tritikale Hatlarında Ot Verim ve Kalite Özelliklerinde Varyasyon

50-60
Full
Text
   

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kök Yara Nematodları Pratylenchus thornei ve Pratylenchus neglectus’a (Tylenchida: Pratylenchidae) Karşı Dayanıklılıklarının BelirlenmesiMustafa İMREN, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU, Hakan ÖZKAN


Determining the Resistance of Some Bread Wheat Varieties against Root Lesion Nematodes: Pratylenchus thornei and Pratylenchus neglectus (Tylenchida: Pratylenchidae)

61-70


Full
Text

   

The Effect of Different Harvest Stages on Chemical Composition and Antioxidant Capacity of Essential Oil from Artemisia annua L.Belgin COŞGE ŞENKAL, Mustafa KIRALAN, Cennet YAMAN

 

Artemisia annua L.’dan Elde Edilen Uçucu Yağın Kimyasal Kompozisyonu ve Antioksidan Kapasitesi Üzerine Farklı Hasat Dönemlerinin Etkisi

71-77


Full
Text
   

Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi ve GGE Biplot Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi


Mehmet Salih SAYAR, Yavuz HAN


Determination of Seed Yield and Yield Components of Grasspea (Lathyrus sativus L.) Lines and Evaluations Using GGE Biplot Analysis Method

78-92
Full
Text
   

Buğday ve Arpada Farklı Toprak Nem Düzeylerinde Bazı Ekim Öncesi Tohum Uygulamalarının Etkinliği


Bekir ATAR, Burhan KARA


Efficiency of Some Seed Priming in Different Soil Moisture Contents in Wheat and Barley

93-99
Full
Text
   

Bisküvi Üretiminde Tam Buğday Unu ve Paçallarının Kullanımı


Mustafa Kürşat DEMİR


Utilization of Whole Wheat Flour and Its Blends in Cookies
Production

100-107
Full
Text
   

Kinetic of Color and Texture Changes in Rehydrated Figs


Sara ANSARI, Neda MAFTOON-AZAD, Ebrahim HOSSEINI, Asgar FARAHNAKY, Gholam Hassan ASADI


Rehidrasyona Tabi Tutulan Kuru İncirde Renk ve Doku Değişim Kinetiği

108-122
Full
Text
   

A new Approach for Determination of Seed Distribution Area in Vertical Plane


Sefa ALTIKAT, Alper GÜLBE, Ahmet ÇELİKDüşey Düzlemdeki Tohum Dağılım Alanının Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım

123-131

,

 
Full
Text

   

Performance Analysis of a Greenhouse Fan-Pad Cooling System: Gradients of Horizontal Temperature and Relative HumiditysMehmet Ali DAYIOĞLU, Hasan Hüseyin SİLLELİSera Fan-Pad Soğutma Sisteminin Performans Analizi: Yatay Sıcaklık ve Bağıl Nem Değişimleri

132-143

,

 
Full
Text

   

Effect of Different Tank Colors on Growth Performance ofRainbow Trout Juvenile (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)Mustafa ÜSTÜNDAĞ, Ferit RADFarklı Tank Renklerinin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi

144-151

,

 
Full
Text

   

Clavellotisbriani (Copepoda, Lernaeopodidae) Infestation on Striped Seabream, Lithognathusmormyrus (Sparidae) from the Northeast Mediterranean Sea, TurkeyCafer Erkin KOYUNCU,Raul Castro ROMERO, Ercument GENCTürkiye'nin Kuzeydoğu Akdeniz Kıyısından Çizgili Mercan (Lithognathusmormyrus: Sparidae) Balığında, Parazit Clavellotisbriani (Copepoda, Lernaepodidae) Enfestasyonu

152-157

,

 
Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2015 zfbim