Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.311
5-Yearimpact Factor: 0.311
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2014, 20(4) 337-445
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Additive Main Effects and Multiplicative Interactions (AMMI) Analysis of Grain Yield in Barley Genotypes Across Environments

Hasan KILIÇ


Arpa Genotiplerinde Çevreler Üzerinden Tane Verimlerinin Eklemeli Ana Etkiler ve Çarpımsal İnteraksiyonlar Analizi

337-344
Full
Text

 

Fosfor Çözücü Bakteri, Fosforlu Gübre ve Tavuk Gübresi Uygulamalarının Macar Fiğinde (Vicia Pannonica Roth) Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine EtkileriDilara FAYETÖRBAY, Binali ÇOMAKLI, Mahmut DAĞCI

Effects of Phosphorus Solubilizing Bacteria, Phosphorus Fertilizer and Poultry Manure Treatments on The Seed Yield and Yield Components of Hungarian Vetch (Vicia Pannonica Roth)

345-357Full
Text
   

Acaricidal and Ovicidal Effects of Sage (Salvia officinalis L.) and Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) (Lamiace ae) Extracts on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)Sibel YORULMAZ SALMAN, Semiha SARITAŞ, Nimet KARA, Recep AYAda çayı (Salvia officinalis L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) (Lamiaceae) Özütlerinin Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)’ye Akarisidal ve Ovisidal Etkileri

358-367


Full
Text
   

Bazı Kışlık Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Çimlenme Döneminde Tuz Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi
Mesut UYANIK, Şevket Metin KARA, Kürşat KORKMAZ

 

Determination of Responses of Some Winter Canola (Brassica napus L.) Cultivars to Salt Stress at Germination Period

368-375Full
Text

   

Determination of Forage Yield Performance of Some Promising Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.) Lines under Rainfed Conditions in Southeastern Turkey


Mehmet Salih SAYAR,Yavuz HAN
Bazı Ümitvar Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yağışa Dayalı Koşullarında Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi

376-386
Full
Text
   

Sulanan ve Sulanmayan Koşullarda Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.)’un Gelişme Seyrinin BelirlenmesiNihal KAYAN, Murat OLGUN,İmren KUTLU, Nazife Gözde AYTER, Nurdilek GÜLMEZOĞLU


Determination Growth Progress of Chickpea (Cicer arietinum L.) Under Irrigation and Noirrigation Conditions

387-398


Full
Text
   

Kuru İncir Zararlısı Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae)’un Değişik Yaşlı Pupalarına Fosfin Gazının EtkisiŞule TÜTÜNCÜ, Mevlüt EMEKCİ

 

The Effect of Phosphine Gas to Pupae of Different Ages of The Dried Fruit Beetle, Carpophilus hemipterus (L.) (Coleoptera: Nitidulidae)

399-405


Full
Text
   

Görüntü İşleme Tabanlı Hassas İlaçlama Robotu


Kadir SABANCI, Cevat AYDIN


Image Processing Based Precision Spraying Robot

406-414
Full
Text
   

Mathematical Modelling of Convection Drying Characteristics of Artichoke (Cynara Scolymus L.) Leaves


Tuncay GÜNHAN, Vedat DEMİR, Abdülkadir YAĞCIOĞLU


Enginar Yapraklarının (Cynara Scolymus L.) Konveksiyonel Kuruma Karakteristiklerinin Matematiksel Modellenmesi

415-426
Full
Text
   

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yerli Koyun Irklarında Kalpastatin (CAST) Geni Polimorfizminin PCR-RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi


Murat Soner BALCIOĞLU, Taki KARSLI, Emine ŞAHİN, Zafer ULUTAŞ, Yüksel AKSOY


Determination of Calpastatin (CAST) Gene Polimorphism in Some Native Sheep Breeds Reared in Turkey by PCR-RFLP Method

427-433
Full
Text
   

Consumers’ Purchase Intention toward Safety Labeled Dairy Products in the Black Sea Region of Turkey


Mehmet BOZOGLU, Chung L. HUANG, Wojciech J. FLORKOWSKI, Bakiye KILIC


Karadeniz Bölgesi’ndeki Tüketicilerin Güvenilir Etiketli Süt Ürünlerini Satın Alma Niyetleri

434-445
Full
Text
   

The Population Vigors of Diallel F4 Offsprings of Six Bread Wheat Genotypes for Grain Yield under Irrigated and Rain-Fed Conditions


Mustafa YILDIRIM, Mustafa ÇAKMAKAltı Ekmeklik Buğday Genotipinin Diallel F4 Melez Döllerinde Sulu ve Yağmura Dayalı Koşullar Altında Populasyon Güçleri

446-453

,

 
Full
Text

   

Determination of Stomatal Density and Distribution on Leaves of Turkish Hazelnut (Corylus avellana L.) CultivarsNurten AVCI, Ahmet AYGÜNTürk Fındık (Corylus avellana L.) Çeşitlerinin Yapraklarında Stoma Yoğunluğu ve Dağılımının Belirlenmesi

454-459

,

 
Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2014zfbim