Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2014, 20(2) 103-214
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Mass Balance Criteria in Soil Salinity Management: Different Irrigation Water Qualities and Leaching Ratio


Engin YURTSEVEN, Hasan Sabri ÖZTÜRK, Sertan AVCI


Toprak Tuzluluğu Yönetiminde Tuz Dengesi Kavramı: Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu ve Yıkama Oranı

103-111
Full
Text

 

Effects of Rinsing on Residue Level of Chlorpyrifos Ethyl, Acetamiprid and Penconazole in GrapesAsiye AKYILDIZ,Erdal AĞÇAM,Seçil GÜRKAN,Berat ÇETINKAYA,Emine KARACA,Hakan BENLI

Yıkama Uygulamalarının Üzümde Chlorpyrifos Ethyl, Acetamiprid ve Penconazole Kalıntısı Üzerine Etkileri

112-119Full
Text
   

Determination of Cross-Pollination Ratio in Safflower (Carthamus tinctorius L.) Using Different Experimental DesignsNilüfer KOÇAK, Mesut UYANIK, Bilal GÜRBÜZ, Erman BEYZİ


Farklı Deneme Desenleri Kullanılarak Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Yabancı Döllenmenin Oranının Belirlenmesi

120-125


Full
Text
   

Domates Tarlalarında Sorun Olan Mısırlı Canavar Otunun [(Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel] Mücadelesinde Bazı Tuzak ve Yakalayıcı Bitkilerin Allelopatik Özelliklerinden Yararlanma Olanakları
Eda AKSOY, Zübeyde Filiz ARSLAN, Özcan TETİK, Serdar EYMİRLİ

 

Utilization Opportunities from Allelopathic Features of SomeCatch and Trap Crops for Controlling Egyptian Broomrape [(Phelipanche aegyptiaca (Pers.) Pomel] in Tomato Fields

126-135Full
Text

   

Reducing the Air Temperature Inside the Simple Structure Greenhouse Using Roof Angle Variation


Krit TASHOO, Sirichai THEPA, Ratanachai PAIRINTRA, Pichai NAMPRAKAIBasit Yapılı Serada Çatı Açısı Değişimini Kullanarak Sera İç Hava Sıcaklığının Azaltılması

136-151
Full
Text
   

Application of Multivariate Statistical Analysis in the Assessment of Surface Water Quality in Seyfe Lake, TurkeySultan KIYMAZ, Ufuk KARADAVUT


Türkiye’de Seyfe Gölü Yüzey Su Kalitesinin Değerlendirilmesinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analizlerin Uygulanması

151-163


Full
Text
   

Design and Evaluation of Three Metering Devices for Planting of Sugarcane BilletsJavad TAGHINEZHAD, Reza ALIMARDANI, Ali JAFARY


 

Şeker Kamışı Dikiminde Üç Tip Dikim Ünitesinin Tasarımı ve Değerlendirilmesi

164-174


Full
Text
   

Investigation of Spatial Variability of Air Temperature, Humidity and Velocity in Cold Stores by Using Management Zone Analysis


Serap AKDEMİR, Aristotelis TAGARAKİS


Soğuk Hava Depolarında Hava Sıcaklığı, Nemi ve Hızındaki Konumsal Değişkenliğin Alansal Analiz Yöntemi İle İrdelenmesi

175-186
Full
Text
   

Güneş Destekli Isı Pompalı Bir Kurutucuda Mantarın Kurutma Davranışlarının Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Modellenmesiı


Seyfi ŞEVİK, Mustafa AKTAŞ, M. Bahadır ÖZDEMİR, Hikmet DOĞAN


Modeling of Drying Behaviors of Mushroom in a Solar Assisted Heat Pump Dryer by Using Artificial Neural Network

187-202
Full
Text
   

Beyşehir Gölü’ndeki Sudak (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) Balığı Kasında Bazı Ağır Metallerin Birikiminin Araştırılması


Emre ÇAĞLAK, Barış KARSLI


Investigation of Some Heavy Metals Accumulation in Muscle of Pike Perch (Stizostedion lucioperca, Linnaeus 1758) from Lake Beyşehir, Turkey

203-214
Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim