Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2014, 20(1) 1-101
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Effects of Soil Residues of Sulfosulfuron and Mesosulfuron Methyl + Iodosulfuron Methyl Sodium on Sunflower Varietiesi


Ahmet Tansel SERİM, Salih MADEN


Sulfosulfuron ve Mesosulfuron Methyl + Iodosulfuron Methyl Sodium’un Topraktaki Kalıntılarının Ayçiçeği Çeşitlerine Etkileri

 

Yazlık Yeşil Gübreleme ve Tavuk Gübresinin Serada Organik Domates Üretiminde Verim ve Kalite Üzerine EtkileriHale DUYAR

Effect of Green Manure and Poultry Manure on Yield and Fruit Quality in Organic Greenhouse Tomato Production

10-18Full
Text
   

Anason (Pimpinella anisum L.) ve Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tohumlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu ile Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerinin BelirlenmesiNesrin HAŞİMİ, Veysel TOLAN, Süleyman KIZIL, Ersin KILINÇDetermination of Essential Oil Composition, Antimicrobial and Antioxidant Properties of Anise (Pimpinella anisum L.) and Cumin (Cuminum cyminum L.) Seeds

19-26


Full
Text
   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Sıcak Hava Kurutma Yönteminde Farklı Sıcaklık ve Ön İşlemlerin Trabzon Hurmasının Renk ve Kuruma Karakteristiklerine Etkisi
Yahya TÜLEK, Engin DEMİRAY

 

Effect of Hot Air Drying and Different Pretreatments on Color and Drying Characteristics of Persimmons

27-37Full
Text

   

The Effects of Different Maturity Times of Fruit Ripening and Limb Connection Heights on the Percentages of Fruit Removal in Mechanical Harvesting of Hazelnut (Cv. Yomra)


Taner YILDIZ, Ali TEKGÜLERYomra Çeşidi Fındığın Mekanik Hasadında Meyve Düşürme Yüzdeleri Üzerine Farklı Olgunlaşma Dönemleri ve Dal BağlamaYüksekliklerinin Etkileri

38-47
Full
Text
   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

Effect of Feed Restriction on Some Chemical and Sensory Properties of Chicken Meat


Ecmel DİNÇER,Sibel ULUTAŞ PARLAK, Burcu ENGİN, Yonca KARAGÜL YÜCEER,
Mehmet MENDEŞYem Kısıtlamasının Tavuk Etinin Bazı Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi

48-56


Full
Text
   

Determination of Mesh Breaking Strength of Polyamide Fishing Nets Under the Exposure of Different Heavy Metal Concentrations and Temperature


Servet ATAYETER,Hasan Hüseyin ATAR, Önder ÖREN, İlknur MERİÇ


Farklı Ağır Metal Konsantrasyonlarına ve Sıcaklığa Maruz Bırakılan Poliamid Balık Ağlarında Ağ Gözü Kopma Kuvvetinin Belirlenmesi

57-62


Full
Text
   

Phosphorus Fractions and Cycling in the Sediment of a Shallow Eutrophic Pond


Akasya TOPÇU, Serap PULATSÜ


Sığ Ötrofik Gölet Sedimentinde Fosfor Fraksiyonları ve Döngüsü

63-70
Full
Text
   
TARIM EKONOMİSİ(Agricultural Economy)  
   

Türkiye’de Kentli Tüketicilerin Genetik Modifiye Organizma ve Gıdalara Yönelik Tutumları


Iraz HASPOLAT KAYA, Nevzat KONAR, Nevzat ARTIK


Urban Consumer’s Attitudes Toward Genetically Modified Organisms and Foods in Turkey

71-82
Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resource Management and Landscape Planning)  
   

Gaziantep Kentinde 2040 Yılına Kadar Oluşabilecek Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişiminin Tahmini


Hakan OĞUZ, Nuri BOZALİ


Prediction of Land Use/Land Cover Change in the City of Gaziantep until the Year 2040

83-101
Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim