Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2013, 19 (4) 245-329
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
Hakem Listesi-Reviewers  
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Değişik Yöntemlerle Islah Edilen Meralarda Bazı Toprak Kalite Özelliklerinin Değişimi


Cafer TÜRKMEN,Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Yasemin KAVDIR

Change of Some Soil Quality Characteristics under Different Pasture Reclamation Methods of Rangelands

245-255


Full
Text
 

Asit Topraklarda Alınabilir Demir, Bakır, Çinko ve Mangan Analizinde Kullanılacak En Uygun Ekstraksiyon Yönteminin BelirlenmesiAbdulkadir SÜRÜCÜ, Mehmet Arif ÖZYAZICI, Gülen ÖZYAZICI, Veli UYGUR

Determination of Appropriate Extraction Methods for Available Iron, Copper, Zinc and Manganese in Acid Soils

256-267Full
Text
   

Çeltik Topraklarının Silisyumlu Gübrelemeye TepkisiAyhan HORUZ, Ahmet KORKMAZ, M. Rüştü KARAMANResponse of Paddy Soils to Silicon Fertilization

268-280Full
Text
   

Farklı Renkli Su Yastıklarının Sera Koşullarında Biberin (Capsicum annum L.) Verimi ve Su Kullanma Etkinliği Üzerine Etkileri
Mustafa DEMİRKAYA, Sinan GERÇEK

 

Effects of Colored Water Pillows on Yield and Water Use Efficiency of Pepper (Capsicum annum L.) in Greenhouse Conditions

281-288Full
Text

   

Determination of Dry Matter Yield and Yield Components of Local Forage Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Ecotypes


Mustafa TAN, Ali KOÇ, Zeynep DUMLU GÜL, Erdal ELKOCA, İsmail GÜLYerel Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Ekotiplerinde Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

289-296Full
Text
   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Irrigation and Yield Parameters of Soybean as Effected by Irrigation Management, Soil Compaction and Nitrogen Fertilization


Halil KIRNAK, Ergün DOĞAN, Osman ÇOPUR, Zeki GÖKALPSulama Yönetimi, Toprak Sıkışması ve Azot Uygulamalarının Soya Fasulyesi Sulama ve Verim Parametreleri Üzerine Etkileri

297-309


Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resource Management and Landscape Planning)  
   

Kırsal Yerleşim ve Korunan Alan Arasındaki Etkileşimin Değerlendirilmesinde Peyzaj Karakter Analizinin Rolü: Kapısuyu Havzası Örneği


Sevgi GÖRMÜŞ, Dicle OĞUZ


Role of Landscape Character Analysis in Evaluation Interaction Between Rural Settlement and Protected Area: Kapısuyu Basin Sample

310-322
Full
Text
   
TARIM ve ÇEVRE(Agriculture and Environment)  
   

Viranşehir-Kızıltepe Karayolu Kenarındaki Topraklarda Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Ağır Metal Kirliliği


Uğur BİLGE, Kerim Mesut ÇİMRİN


Heavy Metal Pollution in Soils Adjacent to the Kızıltepe - Viranşehir Road

323-329
Full
Text
   
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim