Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2013, 19 (3) 163-244
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Gentiana olivieri Griseb.’in Kallus Kültürlerinin Kurulması ve Sekonder Metabolitlerin Araştırılması

Canan YAĞCI TÜZÜN, Mehmet CİHAT TOKER, Gülnur TOKER

Establishment of Callus Cultures of Gentiana olivieri Griseb. and Investigation of Secondary Metabolites

163-169


Full
Text
 

Comparative Study of Farm Yard Manure and Humic Acid in Integration with Inorganic-N on Wheat (Triticum aestivum L.) Growth and Yield


Ihsanullah DAUR

İnorganik Asit ile Birleştirilmiş Çiftlik Gübresi ve Humik Asidin Buğdayın (Triticum aestivum L.) Büyüme ve Verimine Olan Etkisinin Karşılaştırılması

170-177Full
Text
   

Antifungal Effect of Various Salts Against Fusarium oxysporum f.sp. cepae, the Causal Agent of Fusarium Basal Rot of Onion


Muharrem TÜRKKAN


Soğan Dip Çürüklüğü Etmeni Fusarium oxysporum f.sp. cepae’ya Karşı Çeşitli Tuzların Antifungal Etkisi

178-187Full
Text
   

Determination of Heat Tolerance of Interspecific (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) Inbred Line of Squash ‘Maxchata’ and Its Parents through Photosynthetic ResponseNeelam ARA, Jinghu YANG, Zhongyuan HU, Mingfang ZHANG

 

Kendilenmiş Türler Arası Melez Kabak Hattı ‘Maxchata’ (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata)’nın ve Ebeveynlerinin Fotosentetik Tepki Yoluyla Sıcaklık Toleransının Belirlenmesi

188-197Full
Text

   

Potency of Some Synthetic Stimulants and Root Exudates on the Germination of Phelipanche spp.


Zübeyde Filiz ARSLAN, Feyzullah Nezihi UYGURPhelipanche spp. Çimlenmesi Üzerine Bazı Sentetik Stimulantların ve Kök Salgılarının Potansiyel Etkisi

198-206Full
Text
   

Avcı Akar Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari:Phytoseiidae) Popülasyonlarının Milbemectin’e Karşı DirençDüzeyleri, Sinerjistleri ve Detoksifikasyon EnzimlerininBelirlenmesi


Sibel YORULMAZ SALMAN, Yasemin YAMAN, Fatma AYDINLI, Recep AYDetermination of the Resistance Levels, Synergists and Detoxification Enzymes of the Predatory Mite Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) Populations toMilbemectin

207-218


Full
Text
   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Seed Size and Shape Analysis of Registered Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars in Turkey Using Digital Photography


Mazhar KARA, Bahadır SAYINCI, Erdal ELKOCA, İsmail ÖZTÜRK, Talha Bekir ÖZMEN


Türkiye’de Tescilli Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinin Dijital Fotoğraflama Kullanılarak Boyut ve Şekil Analizi

219-234
Full
Text
   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

Esmer ve Siyah Alaca Irkı Sığırlarda Bazı Ekonomik Özellikler ile İlişkili Gen Bölgelerinin PCR-RFLP Tekniği ile İncelenmesi


Şule ŞAHİN, Yasemin ÖNER, Cengiz ELMACI


An Investigation on Gene Regions Related to Some Economic Traits in Holstein and Brown Swiss Cattle Breeds by Using PCRRFLP Technique

235-244
Full
Text
   
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim