Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2013, 19 (2) 79-162
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Effect of NaCl Stress on Chlorophyll Biosynthesis, Proline, Lipid Peroxidation and Antioxidative Enzymes in Leaves of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Barley Cultivars

Mustafa YILDIZ, Hakan TERZİ

Tuza-Toleranslı ve Tuza-Hassas Arpa Çeşitlerinin Yapraklarında Klorofil Biyosentezi, Prolin, Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidant Enzimler Üzerine NaCl Stresinin Etkisi

79-88


Full
Text
 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesi Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Fusarium Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığının Entegre Mücadelesii


Ayşegül ÇOLAK, Mehmet BİÇİCİ

Integrated Disease Management of Fusarium Crown and Root Rot of Greenhouse–Grown Tomato in Eastern Mediterranean Region of Turkey

89-100Full
Text
   

Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Parametrik Bir Yaklaşım Olan Doğrusal Kombinasyon Tekniği


Orhan DENGİZ, Fatma Esra SARIOĞLU


Parametric Approach with Linear Combination Technique in Land Evaluation Studies

101-112Full
Text
   

Şanlıurfa’da Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nun Populasyon Gelişimi ve Farklı Metotlar Kullanılarak Bulaşıklık Oranının BelirlenmesiMehmet Mamay, Ertan Yanık

 

Determination of Population Development and Infestation Rates of Codling Moth [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)] by Using Different Sampling Methods in Şanlıurfa Province

113-120Full
Text

   

Organic Acids and Sugar Compositions of Some Loquat Cultivars (Eriobotrya japonica L.) Grown in Turkey


Ramazan TOKER, Muharrem GÖLÜKCÜ, Haluk TOKGÖZ, Seyla TEPE


Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yenidünya Çeşitlerinin (Eriobotrya japonica L.) Şeker ve Organik Asit Bileşimi Kompozisyonu

121-128Full
Text
   

Transgenik ve Transgenik Olmayan Tütün Bitkilerinde Ağır Metal Uygulamalarının Azot, Fosfor ve Potasyum Alımına Etkisi


Hatice DAĞHAN, Veli UYGUR, Nurcan KÖLELİ, Mehmet ARSLAN, Abdullah ERENThe Effect of Heavy Metal Treatments on Uptake of Nitrogen, Phosphorus and Potassium in Transgenic and Non-Transgenic Tobacco Plants

129-139Full
Text
   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

Aynalı Sazan (Cyprinus carpio, L. 1758) Yemlerinde Soya Küspesi Yerine Kanola Küspesi Kullanımının Büyüme ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi


Nalan Özgür YİĞİT, Arife DULLUÇ, Seval Bahadır KOCA, Behire Işıl DİDİNEN


Effects of Canola Meal Use Instead of Soybean Meal in Mirror Carp (Cyprinus carpio, L. 1758) Diet on Growth and Body Composition

140-147
Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning)  
   

Gökçeada’da Optimal Arazi Kullanımının Belirlenmesi


Tülay CENGİZ, Cengiz AKBULAK, Hasan ÖZCAN, Harun BAYTEKİN


Determination of Optimal Land Use in Gökçeada

148-162
Full
Text
   
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim