Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2013, 19 (1) 1-78
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Azotlu Gübre Dozlarının Gediz–75 ve Flamura–85 Buğday Çeşitlerinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Esra AYDOĞAN ÇİFCİ, Ramazan DOĞAN

The Effects of Nitrogen Doses on Yield and Quality Traits of Gediz–75 and Flamura–85 Wheat Varities

   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
 

Transfer of a Beta-Glucuronidase Marker Gene to Triticale (xTriticosecale Wittmack) via Particle Bombardment (Biolistic) Method


Aynur KARADAĞ, Melahat AVCI BİRSİN, Ahmet Murat ÖZGEN


Partikul Bombardımanı (Biyolistik) Yontemi ile Tritikaleye (xTriticosecale Wittmack) Beta- Glukuronidaz İşareti Geni Aktarımı

12-21Full
Text
   

Hasıl ve Fermente Mısır Silajlarının Ham Besin Maddesi İçeriği ve Kalitesine Paketleme Basıncı ve Depolama Süresinin Etkileri


Bülent ÇAKMAK, Harun YALÇIN, Hamdi BİLGEN


The Effect of Packing Pressure and Storage Duration on the Crude Nutrient Content and the Quality of Silages Made from Green and Fermented Corn

22-32Full
Text
   

Isparta Yöresinde Yağ Gülü Üretiminde Enerji Girdi Çıktı AnaliziıOsman GÖKDOĞAN, Fikret DEMİR


 

Energy Input-Output Analysis in Rose Oil Agriculture in Isparta Province

33-43

Full
Text

   

Determination of Infrared Drying Characteristics and Modelling of Drying Behaviour of Carrot Pomace


İbrahim DOYMAZ


Havuç Posasının İnfrared Kurutma Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Kurutma Davranışının Modellenmesi

44-53Full
Text
   

Biçerdöverden Tahrikli Sap Parçalama Düzeneğinin Çalışma Performansına İlerleme Hızı ve Bıçak Devirlerinin Etkisi


İbrahim Savaş DALMIŞ, Birol KAYIŞOĞLU, Yılmaz BAYHAN, Fulya TORUK,
Figen Taşçı DURGUT


Determination of the Effects of Rotation Speed and Forward Speed on Combine Harvester Driven Stalk Chopper Assembly Operating Performance

54-62Full
Text
   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

İvesi Erkek Kuzularının Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Süt Emme Döneminde Farklı Büyütme Sistemlerinin Etkisi


Halit Deniz ŞİRELİ, Nihat TEKEL


Effects of Different Rearing Systems at Suckling Period on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Awassi Male Lambs

63-70
Full
Text
   

The Determination of Growth Curve Models in Malya Sheep from Weaning to Two Years of Age


Rabia Gökçe AYTEKİN, Uğur ZÜLKADİR


Malya Koyunlarında Sütten Kesim ile Ergin Yaş Arası Dönemde Büyüme Eğrisi Modellerinin Belirlenmesi

71-78
Full
Text
   
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim