Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2012, 18 (4) 257-338
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Relationships among Yield Components and Selection Criteria for Seed Yield Improvement in Bush Bean (Phaseolus vulgaris L.)


Haluk KULAZ, Vahdettin ÇİFTÇİ

Kuru Fasulye’de (Phaseolus vulgaris L.) Tohum Verimi Artışı için Seleksiyon Kriterleri ve Verim Arasındaki İlişkiler

257-262


Full
Text
 

Farklı Gübre Kaynaklarının Organik Buğdayda Yabancı Otlanmaya Etkisi


Sancar BULUT, İrfan ÇORUH, Ali ÖZTÜRK,


Effects of Different Fertilizer Sources on Weed Growth in Organic Wheat

263-276


Full
Text
   

Selekte Edilmiş Bazı Yerel Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Moleküler Karakterizasyonu


Kamile ULUKAPI, Ahmet Naci ONUS

Molecular Characterization of Some Selected Landrace Green Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes

277-286


Full
Text
   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Fotovoltaik ve Termal Güneş Enerjili Sürekli Bir Kurutucuda Domates KurutulmasıMustafa AKTAŞ, Seyfi ŞEVİK, Hikmet DOĞAN, Müjdat ÖZTÜRK


 

Drying of Tomato in a Photovoltaic and Thermal Solar-Powered Continuous Dryer

287-298

Full
Text

   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

Adana Yumurtalık’ta Karides Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi


Hasan Hüseyin ATAR, Koray TUÇDAN


Determination of Bycatch and Discard Catch Rates on Shrimp Net Fishing in Adana Yumurtalık

299-307
Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning)  
   

Atatürk Arboretumu Coğrafi Bilgi Veri Tabanının Oluşturulmasında Özgür Açık Kaynak Kodlu Yazılım KullanımıOsman Yalçın YILMAZ, Hatice YILMAZDevelopment of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)

308-314 


Full
Text

   
TARIM VE ÇEVRE (Agriculture and Environment)  
   

Ecological Culture of Agricultural Producers – Case Study in Serbia and BulgariaVesna MILTOJEVIC, Ivana Ilic KRSTIC, Snezana ZŽIVKOVICTarımsal Üreticilerde Ekolojik Kültür-Bulgaristan ve Sırbistan Örneği

315-328 


Full
Text

   
GIDA TEKNOLOJİLERİ(Food Technologies)  
   

The Effect of Loquat Fruit (Eriobotrya japonica) Marmalade Addition and Storage Time on Phsico-Chemical and Sensory Properties of Yogurt


Hasan TEMİZ, Zekai TARAKÇI,Turan KARADENİZ, Tuba BAK


Yoğurdun Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Yenidünya (Eriobotrya japonica) Marmeladı İlavesi ve Depolama Süresinin Etkisi

329-338 


Full
Text

   
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim