Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2012, 18 (3) 167-255
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin
Karşılaştırılması


Hüseyin ÇELİK, Mustafa ÖZGEN, Onur SARAÇOĞLU

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities ofSome Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.)

167-176


Full
Text
 

Salinity Impact on Yield, Water Use, Mineral and Essential Oil Content of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.)


Gülüzar Duygu SEMİZ, Ali ÜNLÜKARA, Engin YURTSEVEN, Donald L. SUAREZ,
İsa TELCİ

Tuzluluğun Rezene Bitkisinin (Foeniculum vulgare Mill.) Verim, Su Kullanımı, Mineral ve Uçucu Yağ İçeriğine Etkisi

177-186


Full
Text
   

Agrometshell Modeli ile Buğdayda Geleceğe Dönük Senaryolar ve Risk Analizi


Osman ŞİMŞEK, Belgin ÇAKMAK

Future-Proof Scenarios and Risk Analysis for Wheat by Agrometshell Model

187-196


Full
Text
   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Yakın Kızılötesi Yansıma Spektroskopisi (NIRS) ile Bazı Toprak Özelliklerinin BelirlenmesiHüseyin ŞENOL ,Mesut AKGÜL

 

Determination of Some Soil Properties with Near-infrared Reflectance Spectroscopy

197-213

Full
Text

   

Fotosentetik Aktif Radyasyon (FAR) Ölçümlerinde LED ve Fotodiyotların KullanımıBarış UZUN ,Vedat DEMİR

Feasibility of Photosynthetically Active Radiation (PAR) Measurement Using LED and Photodiodei

214-225Full
Text
   

Seeding Performances of No-Till Seeders Equipped with Different Furrow Openers, Covering Components and Forward Speeds for Winter WheatAhmet ÇELİK , Sefa ALTIKAT

Doğrudan Ekim Makinalarının Farklı Gömücü Ayak, Kapatıcı Düzen ve İlerleme Hızlarında Kışlık Buğday Ekim Performansları

226-238Full
Text
   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

Monitoring of BLAD, DUMPS, CVM, BC and FXID in Turkish Native Cattle Breeds


Hasan MEYDAN , Mustafa UĞURLU, Mehmet Ali YILDIZ


Türkiye Yerli Sığır Irklarının BLAD, DUMPS, CVM, BC ve FXID Genetik Kusurları Bakımından Taranması

239-245
Full
Text
   
TARIM EKONOMİSİ(Agriculture Economy)  
   

E-Ticaret Yoluyla Gıda Maddeleri Satın Almaya Yönelik Tüketicilerin Tutumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi


Murat SAYILI, Akif Musa BÜYÜKKÖROĞLU


Analysis of Factors Affecting the Attitudes of Consumers on Food Purchasing Through E-commerce

246-255 


Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim