Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2012, 18 (2) 93-165
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Erkenci Şeftali Embriyolarının Farklı Kültür Ortamlarında Gelişimi


Zeynep ÖZDEMİR EROĞLU, Ayşe FİDANCI, Adalet MISIRLI

Growth of Immature Embryos on Different Media

93-99

Full
Text
 

Segration of Blackberry Cultivars Based on the Fruit Physico-Chemical Attributes


Tomo MİLOSEVİC, Evica MRATİNİC, Nebojsa MİLOSEVİC, Ivan GLİSİC,
Jelena MLADENOVİC

Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Böğürtlen Çeşitlerinin Belirlenmesi

100-109

Full
Text
   

Vegetative Compatibility Groups and Pathogenicity of Verticillium dahliae Isolates from Potato Plants in Erzurum Province


Elif DANE, Erkol DEMİRCİ

Erzurum İlinde Patates Bitkilerinden Elde Edilen Verticillium dahliae İzolatlarının Vejetatif Uyum Grupları ve Patojeniteleri

110-114

Full
Text
   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Penetrasyon Direncini Etkileyen Bazı Toprak Özelliklerinin Yersel Değişiminin BelirlenmesiBülent TURGUT ,Taşkın ÖZTAŞ

 

Spatial Variation in Some Soil Properties Influencing Penetration Resistance

115-125

Full
Text

   

Influence of Seed Physical Properties and Speed on the External Mechanical Damage Index and In-Row Spacing Uniformity in an Automatic Potato PlanterMustafa Gökalp BOYDAŞ , Fatih UYGAN

Tam Otomatik Bir Patates Dikim Makinasında Tohum Fiziksel Özelliklerinin ve Makina İlerleme Hızının Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü ve Yumru Zedelenme İndeksi Üzerine Etkisi

126-136Full
Text
   
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)  
   

Effects of Live Feeds and Compounded Diet on Growth Parameters of Brown Trout Fry (Salmo trutta abanticus T. 1954) in the Context of Habitat Restoration


Süleyman BEKCAN , Hasan Hüseyin ATAR


Canlı ve Karma Yemin Habitat Restorasyonunda Kullanılacak Kahverengi Alabalık Larvalarının Büyüme Parametrelerine Etkisi

137-145
Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning)  
   

Analyzing Variation of Sediment Yields in Wet and Drought Years


 

İrfan OĞUZ


Yağışlı ve Kurak Yıllarda Sediment Veriminin Değişim Analizi

146-156 Full
Text

   
TARIM VE ÇEVRE (Agriculture and Environment)  
   

Arazi Toplulaştırmasının Kırsal Alanda Yakıt Tüketimi ve Karbondioksit Salınımına Etkisinin Belirlenmesi


Havva Eylem POLAT, İsmail Doğukan MANAVBAŞI


Determining the Effects of Land Consolidation on Fuel Consumption and Carbon Dioxide Emissions in Rural Area

157-165 


Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2013zfbim