Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2012, 18 (1) 1-91
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Farmland Microclimate and Yield of Winter Wheat under Different Row Spacing


Xun Bo ZHOU, Shu Juan SUN, Guo Min YANG, Yu Hai CHEN and Peng LIU

İşlenebilir Arazi Mikrokliması ve Kışlık Buğdayın Değişik Sıra Arası Mesafesindeki Verimi

 

Effects of Organic Manures and Non-chemical Weed Control on Wheat: I-Plant Growth and Grain Yield


Ali ÖZTÜRK, Sancar BULUT, Nesrin YILDIZ and Mehmet Murat KARAOĞLU

Organik Gübreler ve Kimyasal Olmayan Yabancı Ot Kontrolünün Buğday Üzerine Etkileri: I-Bitki Gelişmesi ve Tane Verimi

   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Effects of Different No-Till Seeders and Tractor Forward Speeds on the Soil Physical Properties and Seed Emergence of Summer Vetch and Winter WheatSefa ALTIKAT and Ahmet ÇELİK

 

Farklı Doğrudan Ekim Makinaları ve İlerleme Hızlarının Yazlık Fiğ ve Kışlık Buğdayda Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri ile Bitki Çıkışına Olan Etkileri

21-30

Full
Text

   

Determination of Quality Parameters in Maize Grain by NIR Reflectance SpectroscopyCem Ömer EGESEL and Fatih KAHRIMAN

Mısır Danesinde Kalite Özelliklerinin NIR Yansıma Spektroskopisi ile Belirlenmesi

31-42Full
Text
   

Asma Yaprağının (Vitis vinifera L.) Mikrodalga Enerjisiyle Kurutulması ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi


İlknur ALİBAŞ


Microwave Drying of Grapevine (Vitis vinifera L.) Leaves and Determination of Some Quality Parameters

43-53
Full
Text
   

Effect of Different Vane Combinations on Fertilizer Distribution Uniformity with Various Flow Rates in Spinning Disc Broadcasters


Yıldıran YILDIRIM and Mazhar KARA

 


Effects of Sowing Methods and Rates on Weeds, Grain Yield and Some Yield Components of Wheat

54-62 


Full
Text

   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning)  
   

Tokat Kazova Topraklarının Yarayışlı Fosfor Düzeyinin Jeoistatistik Tahmin ve Simulasyon Metodlarıyla Modellenmesi ve Haritalanması


 

Fevzi AKBAŞ


Modelling and Mapping Available Phosphorus Level of Tokat Kazova Soils with Geostatistical Estimation and Simulation Methods

63-76 Full
Text

   

Effect of Management on Spatial and Temporal Distribution of Soil Physical Properties


Engin ÖZGÖZ, Hikmet GÜNAL, Hüseyin ÖNEN, Mustafa BAYRAM and Nurullah ACIR


Fiziksel Toprak Özelliklerinin Mesafeye ve Zamana Bağlı Değişimine Arazi Kullanımının Etkisi

77-91 


Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2011 zfbim