Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2011, 17 (4) 261-346
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının Kivi Fidanı Üretiminde Aşı Başarısı ve Fidan Büyümesi Üzerine Etkileri

Burhan ÖZTÜRK, Muharrem ÖZCAN ve Ahmet ÖZTÜRK

Effects of Different Rootstock Diameters and Budding Periods on Graft Success and Plant Growth in Kiwifruit Seedling Production

261-268

Full
Text
 

Farklı Fide Tipleri ve Yetiştirme Ortamlarının Topraksız Kültür Çilek Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri


Nafiye ADAK ve Mustafa PEKMEZCİ

Effects of Different Seedling Types and Growing Media on Soilless Culture Strawberry Growing

269-278

Full
Text
   

Marmara Bölgesinde Zeytin Dal Kanseri Hastalığının Yaygınlığı ve Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik KarakterizasyonuMustafa MIRIK ve Yesim AYSAN

 

Phenotypic and Genotypic Characterization of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi Isolates and Disease Prevalence of Olive Knot Disease in Marmara Region of Turkey

279-290

Full
Text

   

Exact Microsatellite Density Differences among Capsicum Tissues and Development StagesAyşe Gül INCE, Mehmet KARACA and Ahmet Naci ONUS

Capsicum Doku ve Gelişme Dönemlerinde Düzenli Mikrosatellit Yoğunluk Farklılıkları

291-299Full
Tex
   

Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Bazı Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi


İlknur AKGÜN, Demet ALTINDAL ve Burhan KARA


Determination of Suitable Sowing Dates for Some Bread and Durum Wheat Cultivars under Isparta Ecological Conditions

300-309
Full
Text
   

Ekim Yöntemi ve Sıklığının Buğdayda Tane Verimi, Bazı Verim Öğeleri ve Yabancı Otlar Üzerine Etkileri


Diğdem KAYDAN, Işık TEPE, Mehmet YAĞMUR ve Reyyan YERGİN


Effects of Sowing Methods and Rates on Weeds, Grain Yield and Some Yield Components of Wheat

310-323 


Full
Text

   
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Discharge Relations for Rectangular Broad-Crested Weirs


Farzin SALMASI, Sanaz POORESCANDAR, Ali Hosseinzadeh DALIR and Davood Farsadi ZADEH


Kalın Eşikli Dikdörtgen Savaklarda Debi İlişkileri

324-336 Full
Text

   

Mechanical Behaviour and Split Resistance of Chestnut under Compressive Loading


Yeşim Benal YURTLU and Elçin YEŞİLOĞLU


Sıkıştırma Yükü Altında Kestanenin Mekanik Davranışı ve Kabuk Yırtılma Direnci

337-346 


Full
Text

   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2011 zfbim