Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2011, 17 (3) 167-259
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Influence of Stock on the Early Tree Growth, Yield and Fruit Quality Traits of Apricot (Prunus armeniaca L.)

Tomo MILOSEVIC, Nebojsa MILOSEVIC and Ivan GLISIC

Kayısının (Prunus armeniaca L.) Erken Ağaç Büyümesi, Verim ve Meyvenin Kalite Özelliklerine Anacının Etkisi

167-176

Full
Text
 

Effects of Aminoethoxyvinylglycine on Harvest Time and Fruit Quality of 'Monroe' Peaches


Melike ÇETİNBAŞ and Fatma KOYUNCU

Aminoethoxyvinylglycine' nin 'Monroe' Şeftali Çeşidinde Hasat Zamanı ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

177-189

Full
Text
   

Organik Salata-Marul Yetiştiriciliğinde Agryl Örtü ve Bazı Gübrelerin Verim, Kalite, Yaprak Besin Madde İçeriği ve Toprak Verimliliği Özelliklerine EtkileriYüksel TÜZEL, Gölgen Bahar ÖZTEKİN, Hale DUYAR, Dursun EŞİYOK, Özlem Gürbüz KILIÇ, Dilek ANAÇ ve Hüseyin H. KAYIKÇIOĞLU

Effects of Some Organic Fertilizers and Agryl Cover on Yield, Quality and Leaf Nutrient Content and Soil Productivity in Organic Lettuce Growing

190-203


Full
Text

   

Arıtma Çamuru ve Humik Asit Uygulamalarının Mısırın Gelişimi, Besin Elementi ve Ağır Metal İçerikleri ile Bazı Toprak Özelliklerine EtkileriErol DEMİR ve K. Mesut ÇİMRİN

Effects of Sewage Sludge and Humic Acid Applications on Yield, Nutrients and Heavy Metal Contents of Maize and Some Soil Properties

204-216Full
Tex
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Soil Particle Size Distribution and Solid Fractal Dimension as Influenced by Pretreatments


Hikmet GUNAL, Sabit ERSAHIN, Buket Y. UZ, Mesut BUDAK and Nurullah ACIR


Ön Muameleden Etkilenen Toprak Parçacık Büyüklük Dağılımı ve Katı Fraktal Boyutları

217-229
Full
Text
   
TARIMSAL EKONOMİ(Agricultural Economy)  
   

Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinsizliğinin Analizi

Ali Rıza AKTAŞ, Erdoğan ÖZTÜRK ve Selim Adem HATIRLI


Analysis of Profit Inefficiencies in Turkish Hazelnut Agriculture

230-240
Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA
(Natural Resources Management and Landscape Planning)
 
   

Yapay Sinir Ağlarıyla Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Olasılıklı Sıcaklık Tahmini ve Karşılaştırılması

Ali Demir KESKİNER, Turgay İBRİKÇİ and Mahmut ÇETİN


Estimation and Comparison of Probabilistic Temperatures through Using Artificial Neural Networks in Geographic Information Systems Media

241-252

Full
Text
   
TARIMSAL GIDA (Agricultural Food)  
   

Antioxidant Properties of Kefir Produced from Different Cow and Soy Milk Mixtures

Harun KESENKAŞ, Nayil DİNKÇİ, Kemal SEÇKİN, Özer KINIK and Sıddık GÖNÇ


Farklı İnek ve Soya Sütü Karışımlarından Üretilen Kefirlerin Antioksidan Özellikleri

253-259

Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2011 zfbim