Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2011, 17 (2) 85-166
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Effects of Diatomaceous Earth on the Mortality and Progeny Production of Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrychidae)

Gülay BERİŞ, Ahmet Güray FERİZLİ and Mevlüt EMEKÇİ

Diyatom Toprağının Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrychidae)'nın Ölüm ve Yavru Verimi Üzerine Etkileri

85-94

Full
Text
 

Elma Mozaik Ilarvirusu Türkiye ve Ukrayna İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu


Filiz ERTUNÇ, Didem CANİK, Alina GOSPODARYK, Irena G. BUDZANIVSKA ve Valery P. POLISCHUK

Molecular Characterization of Apple mosaic virus in Turkish and Ukrainian Isolates

95-104

Full
Text
   

Yaşlanma Esnasında Soğan Tohumlarında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal DeğişimlerMustafa DEMİRKAYA ve H. Özkan SİVRİTEPE

Physiological and Biochemical Changes Occur in Onion Seeds during Ageing

105-112


Full
Text
   

Pamukta (Gossypium ssp.) F1 Melezlerinin Lif Verimine Etkili Bazı Karakterlerde Heterosis, Heterobeltiosis ve Ekonomik HeterosisRamazan Şadet GÜVERCİN

Heterosis, Heterobeltiosis and Economic Heterosis on Some Characters Affecting Fiber Yields of F1 Cotton Hybrids (Gossypium ssp.)

113-121Full
Tex
 
Türkiye'de Kestane Kanseri ile Biyolojik Mücadelede Ümitvar Bulgular


N. Mükerrem ÇELİKER ve Ersin ONOĞUR

Promising Results on Biological Control of Chestnut Blight in Turkey
122-130


Full
Text
   

Investigation of Toxic Effects of the Glyphosate on Allium cepa


Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Emine YALÇIN, Zafer TÜRKMEN, Kürşad YAPAR, Kürşat ÇAVUŞOĞLU and Figen ÇİÇEK

Glifosatın Allium cepa Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması

131-142


Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)  
   

Effects of Tillage Methods on Penetration Resistance, Bulk Density and Saturated Hydraulic Conductivity in a Clayey Soil Conditions


İsmail ÇELİK


Killi Toprak Koşullarında Toprak İşleme Yöntemlerinin Penetrasyon Direnci, Hacim Ağırlığı ve Hidrolik İletkenliğe Etkileri

143-156
Full
Text
   
TARIMSAL EKONOMİ(Agricultural Economy)  
   

Arıtma Çamuru Kullanımının Buğdayın Verim, Fiziki Girdi ve Maliyetleri Üzerindeki Etkisi

Kemal YAMAN ve Emine OLHAN


Impact of Sewage Sludge Application on Yield, Physical Input and Costs of Wheat

157-166
Full
Text
   

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2011 zfbim