Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2011, 17 (1) 1-83
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Türkiye'de Ekimi Yapılan Bazı Arpa Çeşitlerinde Erken Fide Evresi Tuz Toleransının Belirlenmesi

Mustafa YILDIZ ve Hakan TERZİ

Determination of Early Seedling Stage Salt Tolerance in Some Barley Cultivars Grown in Turkey

 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)
 
Üstten Akışlı Oluklu Ekici Makaranın Soğan, Havuç ve Kanola Tohumları İçin Tohum Akışı ve Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğü

İsmet ÖNAL ve Ömer ERTUĞRULSeed Flow and In-row Seed Distribution Uniformity of the Top Delivery Type Fluted Roller for Onion, Carrot and Canola Seeds
10-23


Full
Text
 

Tarla Pülverizatörleri İçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme Sisteminin Geliştirilmesi


Caner KOÇ ve Rahmi KESKİNDeveloping of PIC Controlled Active Boom Suspension System for Field Sprayer

24-34


Full
Text
   
TARIMSAL EKONOMİ(Agricultural Economy)  
   

Antalya İlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Burhan ÖZKAN, Selim Adem HATIRLI, Erdoğan ÖZTÜRK ve Ali Rıza AKTAŞ


Analysis of Profit Efficiency for Greenhouse Tomato Production in Antalya Province

34-42
Full
Text
   
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning)  
   
Minimum Akımların L-Momentler Yöntemi ile Bölgesel Frekans Analizi


Smaeel DODANGEH, M. Taghi SATTARİ ve Neslihan SEÇKİN


Regional Frequency Analysis of Minimum Flow by L-Moments Method
43-58
Full
Text
   
TARIMSAL GIDA (Agricultural Food)  
   
Effects of Pediococcus spp. on the Quality of Vacuum-Packed Horse Mackerel during Cold Storage


Serap COSANSU, Suhendan MOL, Didem UCOK ALAKAVUK and Ş. Yasemin TOSUNVakum Paketlenmiş İstavritin Soğuk Depolamadaki Kalitesi Üzerine Pediococcus spp.'un Etkisi
59-66

Full
Text
   
Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey


Nilgün Göktürk, BAYDAR Zehra BABALIK, Filiz Hallaç TÜRK and E. Sema ÇETİNTürkiye'de Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ekstraktları ve Şaraplarının Fenolik Kompozisyonları ve Antioksidan Aktivitelerii
67-76Full
Text
   
BİYOMETRİ(Biometrics)  
   

Multivariate Multiple Regression Analysis Based on Principal Component Scores to Study Relationships between Some Pre- and Post-slaughter Traits of Broilers i


Mehmet MENDEŞ


Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi ve Kesim Sonrası Bazı Özellikler Arasındaki İlişkilerin Temel Bileşenler Skorları Üzerinden Uygulanan Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Analizi ile Araştırılması

77-83

Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2011 zfbim