Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2010, 16 (4) 225-294
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)  
 

Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) Klonlarında Bazı Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Sıdıka EKREN, Çiğdem SÖNMEZ ve Emine BAYRAM

Characteristics of Some Agricultural and Quality Properties of St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) Clones

225-234

Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)
 
Effects of Drip Irrigation System Pressure Fluctuations on Drip Lateral Emitter Flow Rate and Diameter Change

Ergün DOĞANDamla Sulama Sistemlerinde Basınç Değişimlerinin Damlatıcı Debisi ve Lateral Çapı Değişimine Etkisi
235-241
Full
Text
 

Buğday Hasadında Kullanılan Klasik ve Yolucu Hasat Başlıklarının Performans Karşılaştırması


Sait M. SAY, Ahmet İNCE, Selçuk UĞURLUAY ve Alper SOYSALComparing the Performance of Conventional and Stripping Headers in Wheat Harvest

242-253


Full
Text
   
TARIMSAL EKONOMİ(Agricultural Economy)  
   

An Analysis of Cotton Production Technology on the Harran

Tamer ISGIN, Abdulbaki BILGIC and Seyda IPEKCIOGLU


Harran Ovasında Pamuk Üretim Teknolojisinin Analizi

254-261
Full
Text
   

Pamuk Ürününün En Uygun Satış Zamanının Oyun Teorisi Yöntemiyle Saptanması

Osman Orkan ÖZER ve Ahmet ÖZÇELİK

Determination of the Best Marketing Time for Cotton by Game Theory

262-270
Full
Text
 
HAYVANSAL ÜRETİM(Animal Production)  
   
Effects of Tribulus terrestris (Puncture Vine) Supplementation on Performance and Digestive System of Broiler Chicks

Ahmet ŞAHİN and Metin DURU

Tribulus terrestris (Demir Dikeni) İlavesinin Etlik Civcivlerde Performans ve Sindirim Sistemi Üzerine Etkisi
271-277
Full
Text
   
TARIMSAL GIDA (Agricultural Food)  
   
Modeling of Water Absorption of Ultrasound Applied Chickpeas (Cicer arietinum L.) Using Peleg's Equation


Ali YILDIRIM, Mehmet Durdu ÖNER and Mustafa BAYRAMUltrason Uygulanmış Nohudun (Cicer arietinum L.) Su Absorbsiyonun Peleg Eşitliği ile Modellenmesi
278-286

Full
Text
   

Öküzgözü Üzümlerinden Kırmızı Şarap Üretiminde Soğuk Maserasyon Uygulamasının Antosiyaninler Üzerine Etkisi


Haşim KELEBEK, Serkan SELLİ ve Ahmet CANBAŞ


Effect of Cold Maceration Treatment on Anthocyanins in Red Wine Production of Öküzgözü Grapes

287-294

Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2011 zfbim