Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2010, 16 (3) 139-224
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)
Genetic Diversity and Population Structure of Fusarium oxysporum f. sp. cepae, the Causal Agent of Fusarium Basal Plate Rot on Onion, using RAPD Markers


Harun BAYRAKTAR


Soğanda Dip Çürüklüğü Etmeni Fusarium oxysporum f. sp. cepae' daki Genetik Farklılığının ve Popülasyon Yapısının RAPD Markörleri Kullanılarak İncelenmesi
139-149

Full
Text
 
Determination of Application Time for Chemical Control of Fire Blight Disease in Pear VarietiesKubilay Kurtuluş BAŞTAŞ, Salih MADEN, Y. Zekai KATIRCIOĞLU and Nuh BOYRAZArmut Çeşitlerinde Ateş Yanıklığı Hastalığının Kimyasal Mücadelesinde Uygulama Zamanının Belirlenmesi
150-161Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)
 
Comparison of the Vacuum Dynamics of Conventional and Quarter Individual Milking Systems


Hülya ÖZ, Sandra ROSE-MEIERHÖFER, Ulrich STRÖBEL and Christian AMMON
Geleneksel ve Pençesiz Sağım Sistemlerinin Vakum Dinamiklerinin Karşılaştırılması
162-168


Full
Text
 
Effects of Various Strip Widths and Tractor Forward Speeds in Strip Tillage on Soil Physical Properties and Yield of Silage CornAhmet ÇELİK and Sefa ALTIKATŞeritsel Toprak İşlemede Farklı Şerit Genişliklerinin ve Traktör İlerleme Hızlarının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Silajlık Mısır Verimine Etkileri
169-179Full
Text
   
Assessment of the Quality Losses of Fresh Fig Fruits during Transportation

Bülent ÇAKMAK, Fazilet N. ALAYUNT, R. Cengiz AKDENİZ, Uygun AKSOY and H. Zafer CAN
Taze İncir Meyvesinin Taşınması Sırasında Oluşan Kalite Kaybının Değerlendirilmesi
180-193

Full
Text
   
TARIMSAL EKONOMİ(Agricultural Economy)  
   
Erzurum İlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması


Hediye KUMBASAROĞLU ve Vedat DAĞDEMİR
A Study on Input Demands for Wheat, Barley and Rye Production in Erzurum Province
194-204


Full
Text
 
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLAMLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning)  
   
Morphology, Physico-Chemical Properties and Classification of Soils on Terraces of the Tigris River in the South-east Anatolia Region of Turkey


Orhan DENGİZ

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Dicle Nehrinin Oluşturduğu Teraslar Üzerinde Yer Alan Toprakların Morfolojisi, Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması
205-212

Full
Text
   
Arazi Örtüsünün Landsat TM Uydu Görüntüleri Yardımıyla BelirlenmesiLevent GENÇ, Melis SAÇAN, Hakan TURHAN ve Burak AŞAR
Determination of Land Cover using Landsat TM Imagery
213-224

Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009 zfbim