Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2010, 16 (2) 71-138
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)
Effects of Long-Term Continuous Cropping of Sunflower on K Forms in Calcareous Soils of Western Azerbaijan Province Iran


Behnam DOVLATI, Abbas SAMADI and Shahin OUSTAN


İran'ın Batı Azerbaycan Bölgesi Kireçli Topraklarında Sürekli Ayçiçeği Yetiştirilmesinin Potasyum Formlarına Etkisi
71-82Full
Text
 
Effect of Various Agro-Residues on Nutritive Value of Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi

Mehmet AKYÜZ and Sevda KIRBAĞDeğişik Tarımsal Artıkların Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi'nin Besin Değerleri Üzerine Etkisi
 
Silajlık ve Danelik Mısırlarda Kuru Madde Birikiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri ile Analizi


Ufuk KARADAVUT, Aşır GENÇ, Abdurrahman TOZLUCA ve Çetin PALTAAnalysis of Dry Matter Accumulation Using Some Mathematical Growth Models in Silage and Seed Corns
89-96


Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Agricultural Technologies)
 
Sıraya Ekimde Yatay Düzlemdeki Tohum Dağılımı ve Bitki Yaşam Alanının Voronoi Poligonlarıyla Değerlendirilmesi

Davut KARAYEL


Evaluation of Seed Distribution in the Horizontal Plane and Plant Growing Area for Row Seeding Using Voronoi Polygons
97-103
Full
Text
 
Measurement of Personal PM10, PM2.5 and PM1 Exposures in Tractor and Combine Operations and Evaluation of Health Disturbances of Operatorsı

Selçuk ARSLAN, Ali AYBEK and Hasan Çetin EKERBİÇERTraktör ve Biçerdöver İşlemlerinde Kişisel PM10, PM2.5 ve PM1 Maruziyetinin Ölçümü ve Operatörlerin Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
104-115

Full
Text
   
TARIMSAL EKONOMİ(Agricultural Economy)  
   
Çiftçilerin Tarımsal Yayımın Finansmanına Katılma İsteklerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği

Ayşe SEZGİNAnalysis of Factors Affecting Willingness of Farmers on Their Taking Part in Financing Agricultural Extension Work: The Case of Erzurum Province
116-122

Full
Text
 
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)
 
Effects of Feeding Regime Without Roughage on Performances and Rumen Development of Calves During Preweaning Period

Serap GÖNCÜ, Mustafa BOĞA, Ünal KILIÇ, Murat GÖRGÜLÜ and Figen DORAN


Sütten Kesim Öncesi Dönemde Kaba Yem Kullanmadan Beslemenin Buzağıların Performansı ve Rumen Gelişimi Üzerine Etkileri
123-128

Full
Text
   
TARIMSAL GIDA (Agricultural Food)  
 
Physiological, Physical, Chemical Characteristics and Sensory Evaluation of Minimally Processed Grapefruit Segments Packaged under Modified Atmosphere


Emel KARAÇAY and Zehra AYHANModifiye Atmosferde Ambalajlanan Az İşlenmiş Altıntop Segmentlerinin Fizyolojik, Fiziksel, Kimyasal Özellikleri ve Duyusal Değerlendirmesi
129-138

Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009 zfbim