Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2009, 15 (4 ) 293 -378
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)
Membrane Thermal Stability at Different Developmental Stages of Spring Wheat Genotypes and Their Diallel Cross Populations

Mehmet YILDIRIM, Bilge BAHAR, Müjde KOÇ and Celalettin BARUTÇULAR


Yazlık Buğday Genotipleri ve Diallel Melez Populasyonlarının Farklı Gelişme Dönemlerinde Yüksek Sıcaklık Membran Kararlılığı
293-300Full
Text
 
Ethephon Dozları ve Uygulama Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'ta Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Mustafa GÜLER


Effects of Ethephon Doses and Application Times on Yield and Yield Components of Chickpea (Cicer arietinum L.)
301-309
Full
Text

 
Ayçiçeğinde Yağ Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Arasında İlişkilerin BelirlenmesiYalçın KAYA, Göksel EVCİ, Veli PEKCAN, Tahir GÜCER ve M. İbrahim YILMAZDetermination of Relationships Between Oil Yield and Some Yield Traits in Sunflower

310-318


 


Full
Text

   
Uzun Yapraklı Üçgülün (Trifolium pannonicum ssp. elongatum) Hipokotil ve Yaprak Sapı Eksplantından in vitro ÇoğaltılmasıNurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ve Hayrettin KENDİR


In vitro Propagation of Long Leaved Clover (Trifolium pannonicum ssp. elongatum) Using Hypocotyle and Petiole Explants
319-323
Full
Text
   
Farklı Bakteri (Bradyrhizobium japonicum) Aşılama Yöntemlerinin Soyada Azot Fiksasyonuna ve Tane Verimine Etkisi


Erdinç İŞLER ve Ali COŞKANEffects of Different Bacterium (Bradyrhizobium japonicum) Inoculation Techniques on Biological Nitrogen Fixation and Yield of Soybean

324-331


 


Full
Text

   
Distribution of Rhizomania Disease in Sugar Beet Growing Areas of Turkey


Rıza KAYA

Türkiye'de Şeker Pancarı Ekim Alanlarında Rhizomania Hastalığının Yayılma Durumu
332-340Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Technologies of Agriculture)
 
Sıçrama Erozyonunun Farklı Kinetik Enerji Akışı ve Farklı Toprak Bünyesi Etkileşimleriyle Araştırılması

Mehmet PARLAK

Study on Splash Erosion with Interaction of Different Kinetic Energy Flux and Soil Texture
341-347Full
Text
 
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning )
 
The Cluster of Urban Agriculture: Case of Bartın-Turkey


Sebahat AÇIKSÖZKentsel Tarım Kümesi: Türkiye-Bartın Örneği
348-357
Full
Text
 
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)
 
Determination of Growth Curves in Young Angora Goats

Havva ÖZDEMİR and Gürsel DELLALGenç Ankara Keçilerinde Büyüme Eğrilerinin Belirlenmesi
358-362Full
Text
   
TARIMSAL GIDA (Agricultural Food)
 
An Investigation on Some Compounds Effecting Aroma and Flavour of Strained Yoghurt Produced from Goat Milk

Ebru ŞENEL, Zahide KOCABAŞ, Fatma Şebnem ÖZTEKİN and Metin ATAMER


Keçi Sütünden Yapılan Süzme Yoğurtların Koku ve Lezzetine Etki Eden Bileşenlerin Araştırılması
363-370Full
Text
   
Antioxidant and Antibacterial Activities of Various Extracts and Fractions of Fresh Tea Leaves and Green Tea

Nihal TÜRKMEN EROL, Ferda SARI, Gökçe POLAT and Y. Sedat VELİOĞLU


Taze Çay Yaprağı ve Yeşil Çayın Ekstraktları ve Fraksiyonlarının Antioksidan ve Antibakteriyel Etkileri
371-378Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009 zfbim