Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2009, 15 (3) 209-292
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Çok Yönlü Dayanıklılık Islahında Heterotik Etkilerin Saptanması

Emine KARADEMİR, Oktay GENÇER ve Çetin KARADEMİR


Determination of Heterotic Effects in Breeding of Multi Adversity Resistance in Cotton (Gossypium hirsutum L.)
209-216Full
Text
 
Changes in Leaf Area Index, Forage Quality and Above-Ground Biomass in Grazed and Ungrazed Rangelands of Eastern Anatolia Region

H. İbrahim ERKOVAN, M. Kerim GÜLLAP, Mahmut DAŞCI and Ali KOC


Doğu Anadolu Bölgesinde Korunan ve Otlatılan Mera Kesimlerinde Toprak Üstü Biyoması, Ot kalitesi ve Yaprak Alan İndeksinin Değişimi
217-223
Full
Text

 
Yerli Turunç, Carrizo ve Troyer Sitranjı Anaçlarının Antalya Koşullarında Yetiştirilen Marsh Seedless Altıntopunun Yaprak Karbonhidrat İçerikleri ve Mevsimsel Değişimleri Üzerine Etkileri

Ebru CÜCÜ AÇIKALIN, Mustafa PEKMEZCİ ve Turgut YEŞİLOĞLU


The Effects of Local Sour Orange, Carrizo and Troyer Citrange Rootstocks on Carbohydrate Contents and Seasonal Changes in Leaves of Marsh Seedless Variety Grown in Antalya
224-230


Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Technologies of Agriculture)
 
Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Mücahit OPAN, Temel TEMİZ, Adnan ÖNER ve Eyüp DUMLUEffect of Irrigation on Energy Production in Agricultural Areas
231-239


Full
Text
 
Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi

Alper Serdar ANLI, Halit APAYDIN ve Fazlı ÖZTÜRK


Regional Frequency Analysis of the Annual Maximum Precipitation Observed in Trabzon Province
240-248Full
Text
 
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning )
 
Impact of Recreational Trampling on the Natural Vegetation in Termessos National Park, Antalya-Turkey

Meryem ATİK, Selçuk SAYAN and Osman KARAGÜZEL

Antalya Termessos Milli Parkındaki Rekreasyonel Çiğneme Faaliyetlerinin Doğal Bitki Örtüsü Üzerine Etkisi
249-258


Full
Text
 
Isparta İli Kovada Alt Havzası Katılımcı Havza Yönetimi Sürecinde Paydaş Analizi Araştırması

A. Ayfer KARADAĞ ve M. Emin BARIŞ

Research on Stakeholder Analysis for Isparta Province Kovada Sub Basin Participatory Watershed Management Process
259-269


Full
Text
 
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)
 
Norduz ve Karakaş Koçlarında Eşeysel Davranış Özellikleri ve Yaşla Değişimi

Ayhan YILMAZ, Ferda KARAKUŞ ve Abdullah YEŞİLOVA

Sexual Behaviour Characteristics in Norduz and Karakaş Rams and Changes with Age
270-276Full
Text
 
Effect of Different Extenders and Storage Periods on Motility and Fertilization Success of Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) Sperm During Spawning Season

Yusuf BOZKURT, Fatih ÖĞRETMEN and Faik Sertel SEÇER

Farklı Sulandırıcı ve Saklama Sürelerinin Üreme Mevsimi Boyunca Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idella) Spermasının Motilite ve Fertilizazyon Başarısı Üzerine Etkisi
277-284Full
Text
   
TARIMSAL GIDA (Agricultural Food)
 
Effect of Using Attenuated Lactic Starter Cultures on Lipolysis and Proteolysis in Low Fat Kaşar Cheese

Ayşe GÜRSOY


Az Yağlı Kaşar Peyniri Üretiminde Yardımcı Kültür Kullanımının Lipoliz ve Proteoliz Üzerine Etkisi
285-292


Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009 zfbim