Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Production Information

İletişim

 Contact

TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2009, 15 (1) 1-111
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
BİTKİSEL ÜRETİM (Crop Production)
Genetic Analysis of Grapevine Cultivars from the Eastern Mediterranean Region of Turkey, Based on SSR Markers

TANGOLAR
Gök Serpil, Semra SOYDAM, Melike BAKIR,  Eda KARAAĞAÇ, Semih TANGOLAR and Ali ERGÜL

Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesi Üzüm Çeşitlerinin SSR Markörleri ile Genetik Analizi
 
The Effects of Callus Age, UV Irradiation and Incubation Time on trans-Resveratrol Production in Grapevine Callus Culture

KESKİN
Nurhan and Birhan KUNTER

Asma Kallus Kültürlerinde trans-Resveratrol Üretiminin Uyarılması Üzerine Kallus Yaşı, UV Işını Uygulama ve İnkübasyon Sürelerinin Etkisi
9-13
Full
Text

 
Molecular Characterization of Some Selected Wild Olive (Olea oleaster L.) Ecotypes Grown in Turkey

ÖZKAYA Mücahit Taha, Erkan ERGÜLEN, Salih ÜLGER and Nejat ÖZİLBEY


Türkiye’de Yetişen Bazı Seçilmiş Karadelice (Olea oleaster L.)
Ekotiplerinin Moleküler Tanımlaması
14-19


Full
Text
 
Farklı Hasat Dönemlerinin Oğul Otu (Melissa officinalis L.)’nda Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

KIZIL Süleyman


The Effect of Different Harvest Stages on Some Agronomical Characteristics of Lemon Balm (Melissa officinalis L.)
20-24

Full
Text
 
Effects of Cultivar and Row Spacing on Tocopherol and Sterol Composition of Chickpea (Cicer arietinum L) Seed Oil

Zia-ul-HAQ  Muhammad, Shakeel AHMAD,  Mansoor AHMAD, Shahid IQBAL, and Khalid Mahmood KHAWAR


Çeşit ve Sıra Aralığının Nohut (Cicer arietinum L) Yağının Tokoferol ve Sterol Bileşimine Etkileri
25-30


Full
Text
 
Artemisia Cinsinin İki Türünün (Artemisia fragrans Willd., A.absinthium L.) Karyolojik İncelenmesi ve Karyotip Analizi

NAZIRZADEH Ali, Eissa ZARİFİ, Sam MOKHTARZADEH ve Celal ER


Caryologic Study and Caryotypic Analysis of Two Species (Artemisia fragrans Willd., A. absinthium L.) Belonging to Genus Artemisia
31-37


Full
Text
 
Farklı Dikim Derinliklerinin ve Soğan Boylarının Safranın (Crocus sativus L.) Verim ve Verim Kriterlerine Etkisi

İPEK Arif, Neşet ARSLAN ve Ercüment O. SARIHAN

Effects of Different Planting Depth and Bulb Sizes on Yield and Yield Components of Saffron
(Crocus sativus L. )
38-46Full
Text
 
Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un Farklı Besinlerdeki Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi

KOÇAK Erhan, H. Tevfik EMRE, .Ali Kürşat ŞAHİN, Aydemir BARIŞ, Atilla GÖKDOĞAN ve  M. Selçuk BAŞARAN

Determination of the Biological Parameters of Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae) on Different Foods
47-52Full
Text
 
Ankara’da Elma Kırmızı Gal Yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Homoptera, Aphididae)’da Avcı Coccinellidae (Coleoptera) Türleri

BAYRAM Şerife

Predator species of Coccinellidae (Coleoptera) of Dysaphis devecta Walk. (Homoptera, Aphididae) Rosy Leaf-curling aphid on Apple in Ankara
53-57Full
Text
 
TARIM TEKNOLOJİLERİ (Technologies of Agriculture)
 
Some Physical and Nutritional Properties of Hulled Wheat

ÜNAL H.GüranKavuzlu Buğdayların Bazı Fiziksel ve Besinsel Özellikleri
58-64


Full
Text
 
Sera İçi Bitki Topluluklarının Mikroklimatolojik Modelle Isı ve Kütle Transferi Karakteristiklerinin Saptanması

DAYIOĞLU Mehmet Ali


Determination of Heat and Mass Transfer Characteristics of Greenhouse Crops by Microclimatologic Model
65-73Full
Text
 
TARIMSAL EKONOMİ (Agricutural Economy)
 
A Case Study on the Risk of Rural Poverty in Semi-Arid Region of Turkey: Kırıkkale Province Central District

TATLIDİL, F.Füsun, İlkay DELLAL and Gülşen KESKİN

Türkiye’de Yarı-Kurak Bölgelerde Kırsal Fakirlik Riski Üzerine Bir Araştırma: Kırıkkale ili Merkez ilçesi
74-78Full
Text
 
DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ VE PEYZAJ PLANLAMA (Natural Resources Management and Landscape Planning )
 
Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi ve Yönetim Modelinin Geliştirilmesi

UZUN Osman ve Oğuz YILMAZ

Landscape Assessment and Development of Management Model for Duzce, Asarsuyu Watershed
79-87


Full
Text
 
Kent Parklarında Görsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi

ÇAKCI Işıl ve Hayran ÇELEM

Assessment of Visual Landscape Perception of Urban Parks
88-95


Full
Text
 
HAYVANSAL ÜRETİM (Animal Production)
 
Keçilerde Doğum Ağırlığı Üzerine Doğum Tipi X Cinsiyet Etkileşimi ve Akrabalı Yetişmenin Etkisi

SAVAŞ Türker

Effect of Birth Type X Gender Interactions and Inbreeding on Birth Weight in Goats
96-104Full
Text
 
BİYOMETRİ (Biometrics)
 
Yeniden Örnekleme ve F Testinin I. Tip Hata ve Testin Gücü Bakımından Simülasyon Yöntemi ile Karşılaştırılması

KOŞKAN Özgür ve Fikret GÜRBÜZ


Comparison of F test and Resampling Approach for Type I Error Rate and Test Power by Simulation Method
.
105-111


Full
Text

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009 zfbim