Anasayfa/Home

Editörler Kurulu


 Editorial Board

Yazarlar İçin

For Authors


  Yazım Kuralları  

  Guidelines

  Telif Hakkı Formu

  Copyright Release Form

  Kontrol Listesi 

  Final Checklist

  Makale Şablonu

  Template of Manuscript

Danışmanlar İçin

 For Referees


Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi

 Manuscript Submission and Evaluation System

Tarandığı İndeksler

Indexed and Abstracted

Ürün Bilgisi


Product Information

İletişim

 Contact

5 Yıllık Etki Faktörü: 0.408
5-Yearimpact Factor: 0.408
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Journal of Agricultural Sciences

2018, 24(2) 153-295
İÇİNDEKİLER
CONTENTS

 
İç Kapak Sayfaları ve Editörler Kurulu
(Inside Front Covers and Editorial Board)
   
   
   

Effect of Supplementation with Green and Black Tea on Microbiological Characteristics, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Drinking Yoghurt

 

Gülfem ÜNAL, Cem KARAGÖZLÜ, Özer KINIK, Ecem AKAN, Ayşe Sibel AKALINYeşil ve Siyah Çay İlavesinin İçilebilir Yoğurdun Mikrobiyolojik Özellikleri ile Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi

153-161
 

Full
Text

 

Effect of Humic Substance Applications on Mineral Nutrition and Yield of Granny Smith and Jersey Mac Apple Varieties

 

Murat CANSU, İbrahim ERDAL


 

Humik Madde Uygulamalarının Granny Smith ve Jersey Mac Elma Çeşitlerinin Mineral Beslenmesine ve Verimine Etkisii

162-169
Full
Text

   

Effects of Waiting Period before Milking on Orotic, Uric and Hippuric Acid Contents of Milks from Shami and Kilis GoatsZehra GÜLER, Mahmut KESKİN, Ahmet DURSUN, Sabri GÜL, Zühal GÜNDÜZ, Zühal GÜNDÜZSağım Öncesi Bekleme Süresinin Şam ve Kilis Keçi Sütlerinin Orotik, Ürik ve Hippürik Asit İçeriği Üzerine Etkisi

170-178


Full
Text
   

Comparison of Hens Reared in Free-Range and Deep-Litter Systems in Terms of Certain Production Characteristics

 


İsmail TÜRKER, Sezai ALKAN

 

Serbest ve Altlıklı Yer Sisteminde Yetiştirilen Tavukların Bazı Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması

179-184Full
Text

   

A Visual Assessment of Roadside Poplar Plantings in Turkey


Engin EROĞLU, Cengiz ACARTürkiye’deki Yol Kenarı Kavak Bitkilendirmelerinin Görsel Değerlendirmesi

185-198
Full
Text
   

A Comparative Study on Age Determination of Carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) in Lake Eğirdir Using Otolith, Vertebrae and Scale Counts)Yıldız BOLAT, Abdulkadir YAĞCI
Eğirdir Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Balıklarında Otolit, Omur ve Pullardan Karşılaştırmalı Yaş Tayini Üzerine Bir
Araştırma

199-204


Full
Text

   

Evaluating AquaCrop Model for Winter Wheat under Various Irrigation Conditions in Turkey

Sema KALE CELIK, Sevinç MADENOGLU, Bulent SONMEZ

 

Türkiye Koşullarında Kışlık Buğday için AquaCrop Modelinin Çeşitli Sulama Koşulları Altında Değerlendirilmesi

205-217


Full
Text
   

Multilevel Analysis for Repeated Measures Data in Lambs

Suna AKKOL, Ferda KARAKUŞ, Fırat CENGİZ


Kuzularda Tekrarlamalı Veriler için Çok Düzeyli Analiz

218-226
Full
Text

   

Antiviral and Antifungal Activity of Biologically Active Recombinant Bouganin Protein from Bougainvillea spectabilis Willd

Abdullah GÜLLER, Hikmet Murat SİPAHİOĞLU, Mustafa USTA, Emre DEMİRER DURAK

Bougainvillea spectabilis Willd. Bitkisinin Biyolojik Olarak Aktif Rekombinant Bouganin Proteininin Antiviral ve Antifungal Aktivitesi

227-237

Full
Text
   

Effects of Kefir Powder Fortification on Yogurt Quality


Burcu BOZOVA, Tuğba KÖK TAŞ, Tuğba KÖK TAŞ

Kefir Tozu Zenginleştirmesinin Yoğurt Kalitesi Üzerine Etkisi

238-244

Full
Text
   

Effects of Ozone Treatment on the Degradation and Toxicity of Several Pesticides in Different Groups


Yakup Sedat VELIOGLU, Şeyda FİKİRDEŞİCİ-ERGEN, Pelin AKSU, Ahmet ALTINDAĞ

Ozonlama İşleminin Farklı Gruplardaki Pestisitlerin Parçalanma ve Toksisitesi Üzerine Etkileri

244-255

Full
Text
   

Effects of Soil Application of Neem on Some Biological Characteristics of Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)


Ali Kemal BİRGÜCÜ, Şenay ÖZGER, Daniel POHL, İsmail KARACA

Topraktan Neem Uygulamasının Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’nin Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

256-268

Full
Text
   

Proteolysis in the Beyaz (White) Cheese Produced From Various Milk


Zübeyde ÖNER, A. Mine SARIDAĞ

Farklı Sütlerden Üretilen Peynirlerde Proteoliz

269-277

Full
Text
   

Physicochemical, Functional and Microbiological Properties of Hardaliye Beverages Produced from Different Grapes and Collected from Different Households


Fatma COSKUN, Muhammet ARICI, Mehmet GULCU, Gulnaz CELIKYURT, Mustafa MIRIK

Farklı Evlerden Toplanan ve Farklı Üzümlerden Üretilen Hardaliye Örneklerinin Fizikokimyasal, Fonksiyonel ve Mikrobiyolojik Özellikleri

278-285

Full
Text
   

Examining of Relationships Among Traits Using Correlation, Path and Principal Components Analysis Methods in Turkish Opium Poppy (Papaver somniferum L.) Cultivars


Nimet KARA, Hasan BAYDAR

Türk Haşhaş Çeşitlerinde (Papaver somniferum L.) Korelasyon, Path ve Temel Bileşenler Analiz Metotları Kullanılarak Özellikler Arası İlişkilerin İncelenmesi

278-295

Full
Text

 

Tarım Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayın Ünitesi 06110 Dışkapı Ankara
© 2009-2018 zfbim